Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Predlog v glasovanju

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Legalizacija objektov zgrajenih pred letom 1940

97 OGLEDOV 5 KOMENTARJEV

Spoštovani,

predlagam, da se obstoječi GZ in Uredba o kriterijih za izračunavanje višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in o načinu njegovega plačila popravita tako, da se bo štelo, da imajo lastniki objektov zgrajenih pred npr. letom 1940 in ki niso nevarni, gradbeno in uporabno dovoljenje in jim za to ni treba plačati nadomestil za degradacijo. Sedaj se namreč "meče v isti koš" tako tiste investitorje, ki so zavestno gradili brez gradbenih dovoljenj, kot tiste, ki so gradili v času, ko izdaja takih dovoljenj ni bila predvidena. V večini primerov je bilo tudi v tem dolgem obdobju menjave lastnikov toliko, da novi lastniki enot nepremičnin, v dosti primerih gre za večstanovanjske objekte, nimamo niti možnosti dokazovanja za nazaj kaj se je objekti dogajalo, ob vpisu v raznorazne katastre in zemljiško knjigo pa se dovoljenje in skladnosti ni preverjalo. Tu je govora o lastnikih nepremičnin, ki so vpisana v zemljiško knjigo, posamezne enote so etažirane, a vendar ne moremo pridobiti gradbenih in uporabnih dovoljenj, razen če plačamo za to zelo draga nadomestila.

GLASUJ ZA GLASUJ PROTI

3 glasovi
5 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR P PredlagateljicaAna 2 predloga
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE

Komentarji