Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Čaka odziv

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Dopolnitev "Zakona o sodniški službi" in "Merila za kakovost dela sodnikov za oceno sodniške službe"

432 OGLEDOV 4 KOMENTARJI

Zakon o sodniški službi in merila bi bilo potrebno dopolniti saj takšna kot sta ne zagotavljata kakovostnega dela sodnikov. Nekaj »slabih« sodnikov meče slabo luč na cel sodni sistem.

Predlogi dopolnitev:

Dopolni se prva alineja, 8.člena "Merila za kakovost dela sodnikov za oceno sodniške službe" in sicer:

Oceni se skladnost sodnikovih sodb glede na končno pravnomočno sodbo. Sodnik, katerega več kot 1% sodb se deloma ali v celoti razlikuje od končne pravnomočne sodbe se oceni negativno po tej alineji.

Ter

Oceni se skladnost sojenja z nadrejeno Evropsko sodno prakso, ki je zavezujoča za nacionalna sodišča in predstavlja neposredno finančno breme v primeru izgube na sodiščih EU. Sodnik, čigar sodba je v nasprotju s sodbo na katerem izmed sodišč EU se oceni negativno v tej alineji.

 

Zakon o sodniški službi se dopolni in sicer:

v 28. člen se doda: Sodnik, ki je negativno ocenjen po prvi alineji 8. člena "Merila za kakovost dela sodnikov za oceno sodniške službe" je avtomatsko negativno ocenjen v prvi alineji tega člena.

v 29. člen se doda: sodnik, ki je negativno ocenjen po prvi alineji 28. člena ne more napredovati ne redno in ne izredno, dokler ni pozitivno ocenjen po prvi alineji 28. člena tri krat zapored.

v 31. člen se doda : sodnik, ki je bil negativno ocenjen po prvi alineji 28. člena se ocenjuje vsako leto, dokler ni pozitivno ocenjen tri krat zapored.

v 32. člen se doda: V kolikor je v 4 zaporednih ocenjevanjih sodnik negativno ocenjen po prvi alineji 28. člena več kot 3 krat, se oceni, da ne ustreza sodniški službi.

iz 77. člena se iz prvega odstavka umakne beseda 'naklepno'

spremeni se drug odstavek 78 člena: Če je sodnik obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja na zaporno kazen, se sodnika razreši.

spremeni se 3. točka 81. člena in sicer: nevestno, nepravočasno, neustrezno ali malomarno opravljanje sodniške službe, kamor spada tudi nespoštovanje sodb in napotil nadrejenih sodišč;

82.člen se dopolni s točko 6. Plačilo kazni

83.člen se dopolni z odstavkom: V kolikor so kršitve po 3.točki 81. člena povzročile stroške Državi Sloveniji se sodnika kaznuje s finančno kaznijo v višini 10% stroškov. V vsakem primeru pa je dolžan poravnati stroške stranki v postopku, kjer je sodnik dosodil nestrokovno.

65 glasov
0 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR A Aleksander Nerat 11 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ROK ZA ODGOVOR

Komentarji