Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Minimalna plača

5973 OGLEDOV 5 KOMENTARJEV

Zahtevam, da se v vseh oglasih za zaposlitev objavi minimalno pricakovano NETO placo, za normalen 40ur na teden delavnik, torej res osnovo brez potnih stroskov, malice, stimulacije in ne vem kaksnih dodatkov, tako, da pod nobenim pogojem ne sme biti nizja kadar se pride na razgovor, saj se mi ne zdi prav, da vsi delodajalci prejemajo po nepotrebnem prosnje z nasimi osebnimi podatki, ter zivljenjepisi, ceprav ljudje niti ne vedo za kaksno placo se potegujejo, oziroma ali bodo bili sploh sprejeti. Vecinoma pa je odvisno itak od place, ali bo clovek sploh sprejel to delo ali ne, saj ni prav, da se clovek, zlasti prijavljeni na zavodu ali socialni znajde v polozaju, da je prisiljen sprejeti vsako delo kot suzenj ne glede na placo.

Res mi ni prav, da se daja toliko osebnih informacij okoli za doloceno delovno mesto katero v koncni fazi verjetno niti ne bom sprejel, medtem ko oni nocejo niti povedati okvirne place dokler ne sklenes pogodbe, oziroma, ko po moznosti ze delas na crno in dakas na pogodbo.

Saj, kdor zeli delati, bo delal tudi zastonj ali na crno mar ne?

19 glasov
0 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR Anti NWO 125 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • ZADNJA SPREMEMBA
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


11.10.2010

Odziv Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve

V zvezi s posredovano zahtevo, da bi naj bil v vsakem oglasu o zaposlitvi objavljen tudi neto znesek plače, ki jo delodajalec nudi za opravljanje dela in v zvezi s trditvami, da je ob tem, da kandidat ob prijavi na določeno delovno mesto ne ve za kakšno plačo se poteguje, potrebno delodajalcu posredovat vrsto osebnih podatkov, posredujemo naslednje pojasnilo.

Menimo, da je v 23. in nadaljnjih členih Zakona o delovnih razmerjih (ZDR, Uradni list RS št, 42/2002 in 103/2007) objava prostega delovnega mesta ustrezno urejena. Prav tako menimo, da niso potrebne spremembe glede podatkov, ki jih sme od kandidata zahtevati delodajalec, ki razpisuje prosto delovno mesto, saj je le to ustrezno urejeno 26. členu zakona. Oba navedena člena sta bila ob zadnji spremembi zakona v letu 2007 dopolnjena tako, da delodajalec sme zahtevati le podatke, ki se nanašajo na opravljanje del in nalog, ki so predmet razpisa.

V zvezi z obvezno objavo višine plače za objavljeno prosto delovno mesto pa menimo, da le tega ni mogoče zahtevati, saj gre lahko za del poslovne politike podjetja, ki je delodajalec morda ne želi razkriti. Marsikateri delodajalec pa v razpisu okvirni podatek o plači prostovoljno navede.

Javno pa je znan znesek minimalne plače, ki ga je delavcu za poln delovni čas dolžan izplačati vsak delodajalec v Republiki Sloveniji. Prav tako je mogoče o okvirni višini plač za določeno dela, soditi na podlagi izhodiščnih plač v kolektivnih pogodbah dejavnosti, ki so objavljene v Uradnem listu RS in dostopne na različnih spletnih straneh, sindikalnih ter delodajalskih asociacij, kakor tudi preko spletnih strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

Znesek minimalne plače je tako kot vse plače Sloveniji določen v bruto znesku, saj na neto znesek vpliva osebni položaj posameznika, število družinskih članov in podobno od česar je odvisno po kakšni stopnji bo njegova plača obdavčena. Zato menimo, da objava neto zneska plače ni primerna, saj ni splošno veljavna.

Priloge:

Popravki predloga

Verzija predloga z dne, 18.08.2010 | 21:13:16

Minimalna plača

Zahtevam, da se v vseh oglasih za zaposlitev objavi minimalno pricakovano placo, za normalen 40ur na teden delavnik, tako, da pod nobenim pogojem ne sme biti nizja kadar se pride na razgovor, saj se mi ne zdi prav, da vsi delodajalci prejemajo po nepotrebnem prosnje z nasimi osebnimi podatki, ter zivljenjepisi, ceprav ljudje niti ne vedo za kaksno placo se potegujejo, oziroma ali bodo bili sploh sprejeti. Vecinoma pa je odvisno itak od place, ali bo clovek sploh sprejel to delo ali ne, saj ni prav, da se clovek, zlasti prijavljeni na zavodu ali socialni znajde v polozaju, da je prisiljen sprejeti vsako delo kot suzenj ne glede na placo.

Res mi ni prav, da se daja toliko osebnih informacij okoli za doloceno delovno mesto katero v koncni fazi verjetno niti ne bom sprejel, medtem ko oni nocejo niti povedati okvirne place dokler ne sklenes pogodbe, oziroma, ko po moznosti ze delas na crno in dakas na pogodbo.

Saj, kdor zeli delati, bo delal tudi zastonj ali na crno mar ne?

Komentarji