Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Preveritev pristnosti dokazil o izobrazbi v celotnem javnem sektorju

233 OGLEDOV 10 KOMENTARJEV

Na Hrvaškem so odkrili tri ponarejene diplome. Vsi so bili zaposleni na šolah.

Menim, da je čas, da se tudi v naši javni upravi preverijo vsa spričevala in diplome s poizvedovanjem na srednjih šolah in fakultetah.

18 glasov
1 glas
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR S Simon Novak 3 predlogi
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


01.04.2019

Odziv Ministrstva za javno upravo

V javnosti se je problem ponarejenih dokazil o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe za zasedbo delovnega mesta že izpostavil. Ker je verodostojnost dokazil o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe ključnega pomena za uveljavljanje načela enakopravne dostopnosti delovnih mest in načela strokovnosti, je Vlada Republike Slovenije že leta 2005 pozvala organe državne uprave, da opravijo preveritev dokazil o izobrazbi za vse javne uslužbence, rezultate preverjanja pa sporočijo Ministrstvu za javno upravo. 

Ministrstvo za javno upravo je hkrati pripravilo predlog sprememb uredbe, ki ureja postopek za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in pravosodnih organih, s katerim je predlagalo tovrstno preverjanje kot obvezno pri novih zaposlitvah. V okviru postopkov zaposlovanja morajo kandidati izpolnjevati formalne pogoje (izobrazba, delovne izkušnje, morebitni strokovni izpiti), v izbirnih postopkih pa bodoči delodajalec preverja še njihovo strokovno usposobljenost. Uredba o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10) v tretjem odstavku 23. člena določa, da mora pred odločitvijo o izbiri strokovno najbolj primernega kandidata predstojnik oziroma vodja kadrovskega poslovanja preveriti verodostojnost javnih listin ter listin o opravljenih izpitih, ki so pogoj za zasedbo delovnega mesta. V primeru, da se verodostojnosti listin ne da preveriti, da kandidat pisno izjavo, da so ta verodostojna. Na ta način se prepreči, da bi kandidat predložil ponarejeno listino.

Ugotavljamo, da je predlog št. 9864-66 (pre)splošen oziroma nejasen, saj iz naslova izhaja, da se predlaga preveritev pristnosti dokazil o izobrazbi v celotnem javnem sektorju, medtem ko je iz besedila predloga razvidno, da se predlaga preverjanje v javni upravi.  Kot smo pojasnili, se v okviru novih zaposlitev v organih državne uprave in v pravosodnih organih verodostojnost listin o izobrazbi že obvezno preverja. 

Priloge:

Komentarji