Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Prepoved tranzitnega cestnega tranzitnega prometa

414 OGLEDOV 27 KOMENTARJEV

Predlagam, da se zakonsko prepove cestni tranzitni poromet za tovorna vozila čez Slovenijo in se naj uvede obvezno uporabo železniškega transporta.

Tovorna vozila povzročajo vedno več zastojev na cestah, vedno več jih je udeleženih v prometnih nesrečah, uničujejo vozne površine ter močno onesnžujejo okolje. Kolikor sem zasledil je v planu nižanje omejitve hitrosti vozil zaradi povečane koncentracije delcev MP10.

Menim, da je tu veliko večji onesnaževalec ravno tovorni promet. Z uvedbo pravilnika o uporabi železniškega transporta, ki bi veljal za tranzitni tovorni pomet, bi RS veliko profitirala (nižji stroški vzdrževanja cest, rast železniškega prometa, manj nesreč, bolj tekoč promet, manjše onesnaženje okolja,...)

17 glasov
3 glasovi
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR J Jernej Kocbek 1 predlog
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


21.02.2019

Republika Slovenija izvaja razne aktivnosti za vsaj delno preusmeritev prometa na železnico z realizacijo različnih projektov na področju modernizacije železniške infrastrukture. Na ta način poskuša vsaj delno razbremeniti cestno infrastrukturo v smislu večje količine prevozov tovora po železnici. Modernizacija železniške infrastrukture se izvaja tudi v okviru razpoložljivih finančnih sredstev, pridobljenih s strani EU.

Tranzitnega prometa tovornih vozil ni možno omejevati na podlagi zakonodaje EU s področja prevozov v cestnem prometu. Iz teh predpisov izhaja, da lahko prevozniki s sedežem v EU opravljajo cestne prevoze znotraj EU z licenco Skupnosti. Republika Slovenija pa lahko na podlagi sklenjenih bilateralnih sporazumov z drugimi državami (sistem dovolilnic) omejuje promet, ki ga izvajajo prevozniki, ki sedeža svojega podjetja nimajo v eni od držav članic EU. Za prevoznike teh držav promet ni neposredno liberaliziran, temveč so z nekaterimi državami dogovorjene omejene kvote dovolilnic. Na ta način se lahko le deloma omejuje tranzitni promet tovornih vozil preko Republike Slovenije.

Iz zgoraj navedenega izhaja, da ni možno realizirati, zato ga ne podpiramo.

Priloge:

Komentarji