Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Čaka odziv

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Povišanje kazni za posest in uporabo nedovoljenih pirotehničnih izdelkov ter spremembno iz prekrška

265 OGLEDOV 5 KOMENTARJEV

Težave s črnim trgom iz leta v leto mečejo zelo slabo luč na vso pirotehniko, tudi tisto najbolj zabavno in skoraj da nenevarno ob normalni uporabi. Namreč ob prepovedi petard leta 2008 se krepi ta vrsta pirotehničnih izdelkov ravno na črnem trgu. Problem pa sega že tako daleč, da ga v nekih elementih lahko primerjamo z nedovoljenim uživanjem prepovedanih substanc. Namreč, petarde oz pirotehnični izdelki, ki se pojavljajo na črnem trgu tako kategorije 2 in 3 katerih glavni učinek je pok in celo izdelki kategorije 4(za katere mora biti posameznik strokovno usposobljen), so tako siloviti, da lahko že ob relativno normalni uporabi in morebitni nepazljivosti povzročijo trajne hude posledice, če ne celo smrt, na drugi strani pa zaradi visoke stopnje hrupa(poka) povzročijo nemalo psihološke nevšečnosti, šok ali celo srčni zastoj. Ker se iz leta v leto zloraba teh pirotehničnih izdelkov, ki so za fizične osebe prepovedane, tako v posesti kot tudi uporabi strmo povečuje, predlagam, da se posest in uporaba te vrste pirotehničnih izdelkov, torej kategorije 2 in 3 katerih glavni učinek je pok , ter vse vrste K4 ter P2 in T2 prekategorizira iz prekrška v kaznivo dejanje. Namreč določene vrste teh izdelkov spadajo v podrazred 1,1 in 1,2 , kot TNT in ostala razstreliva, kar predstavlja najvišjo stopnjo nevarnosti. Hkrati predlagam tudi bistveno višje kazni za prekrškarje.

Hkrati predlagam tudi, da se podjetja, ki na takšen ali drugačen način poslužujejo zakonskih lukenj, da na trg še vedno po deklarirano dovoljeno kategorijo pripeljejo petarde, kot se je zgodilo v sezoni 2018/2019, da se takim podjetjem trajno odvzame dovoljenje in pa odgovorni osebi trajno prepove kakršnakoli aktivnost okrog pirotehnike.

Ker opažam, da ima policija velike težave pri odkrivanju črnega trga, saj se odkrije še vedno veliko premalo nedovoljenih izdelkov in se črni trg povečuje, predlagam ustanovitev posebne skupine posameznikov po regijah, strokovno usposobljenih za pirotehniko, ki bi se ukvarjali in pomagali pri krčenju črnega trga, kot informatorji, seveda finančno nagrajeni.

Tudi če se ne zgodi toliko nesreč kot se jih zaradi alkohola, hitrosti, prepovedanih substanc ali kakršnih koli drugih razlogov, pomeni širjenje črnega trga in prisotnost artiklov, ki imajo skorajda moč ročne bombe, velik problem v prihodnosti ter še več in več zlorab

19 glasov
2 glasova
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR P pomagajte.si 4 predlogi
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ROK ZA ODGOVOR

Komentarji