Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Statistika kaznivih dejanj - sprememba zakonodaje

321 OGLEDOV 4 KOMENTARJI

V zadnjih treh letih je policija obravnavala okoli 60.000 kaznivih dejanj. Statistika kaže, da se je število kaznivih dejanj tujih državljanov (Alžirije, Sirije, BiH, Srbije …) povečalo. Policija nima odgovora na vprašanje, ali so vsa ta kazniva dejanja storili tujci, ki so migranti, prosilci za azil ali osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji ali morebiti celo turisti, saj evidence, ki bi opredeljevala status tujca v povezavi s kaznivim dejanjem, ne vodi. Iz svoje statistike lahko izlušči le podatek o državljanstvu oseb, ki so jih policisti najpogosteje obravnavali.

Glede na sporno početje migrantov in na dejstvo, da policija ne vodi podatkov o številu kaznivih dejanj v povezavi z migranti in njihovim statusom, predlagam spremembo zakonodaje – zakona o naloga in pooblastilih policije, s katero bi v 124. členu opredelili navedeni status tujca (prosilec za mednarodno zaščito, status begunca, začasno dovoljenje za bivanje itd.) S tem bi parlamentarci in policija dobila boljši vpogled v to, koliko kaznivih dejanj so izvršili tujci (ilegalni migranti in prosilci za azil).

12 glasov
2 glasova
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR F Ferenc 76 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


11.03.2019

Odziv Ministrstva za notranje zadeve

Na podlagi Ustave Republike Slovenije so v Republiki Sloveniji vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na katero od osebnih okoliščin. 

To načelo policisti dosledno spoštujejo in pri opravljanju policijskih nalog vsakomur zagotavljajo enako varstvo njegovih pravic. Zbiranje podatkov o statusu osebe bi lahko povzročilo dvom o spoštovanju navedenega načela oziroma očitke o diskriminaciji določenih oseb ali skupin oseb na podlagi njihovega statusa. Glede na navedeno pri pripravi predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije, ki je bil pred kratkim poslan v obravnavo Vladi Republike Slovenije, takšnemu predlogu nismo sledili.

V omenjenem predlogu novele Zakona o nalogah in pooblastilih policije, je sicer upoštevana dopolnitev 124. člena, ki se nanaša na skupne osebne podatke tujega državljana, in sicer tako, da bi se v evidencah policije, poleg številke osebnega dokumenta, dodala vrsta dokumenta in navedba države izdajateljice dokumenta. Ti podatki so potrebni zaradi vpogleda za katero vrsto osebnega dokumenta gre, saj se ti po državah razlikujejo. 

Priloge:

Komentarji