Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Uvedba nadomestila za emabalažo in obvezo zbiranja pločevink, steklenic

487 OGLEDOV 11 KOMENTARJEV

Predlagam sprejem podobnega zakona, kot ga imajo že v mnogih evropskih državah, nam njbližji in najbolj znan primer pa je na Hrvašekm.

Ob nakupu pijače v plastični, pločevinasti, alumijinasti ali stekleni embalaži je potrebno doplačati določeno nadomestilo, ki vam ga trgovec ob vračilu embalaže vrne. V ta namen so v tujini trgovci postavili celo avtomate, nekaj podobnega je pri nas uvedlo podjetje Tuš.

Seveda vračilo tega nadomestila ne sme biti vezano na posameznega trgovca ampak mora biti univerzalno, torej ga mora izplat vsak trgovec brez posebnih pogojev (kot je pogojevanje nakupa v njegovi trgovini)

Verjetno bi bio najlažje, da bi se ta sredstva zbirala na posebnem računu davčne uprave in se iz tega računa tudi izplačevala.

S tem bomo odpadno embalažo spravili nazaj v predelavo in očistili ter bistveno manj obremenjevali naravno okolje, morda bo nekdo prislužil tudi kak evro ...

24 glasov
4 glasovi
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR P Pohorski 2 predloga
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • ZADNJA SPREMEMBA
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


12.02.2019

Odziv Ministrstva za okolje in prostor

Zakon o varstvu okolja ne daje pooblastila Vladi za uvedbo kavcij za odpadno embalažo, ampak samo za uvedbo kavcij za embalažo, ki jo potrošniki vrnejo proizvajalcu. Kavcija za izdelek predstavlja ukrep preprečevanja odpadkov (ponovna uporaba izdelkov), kar je prva in najpomembnejša stopnja hierarhije ravnanja z odpadki. Vlada se za določitev kavcij za embalažo ni odločila, ker so kavcije za vračljivo embalažo, ki se večkrat uporabi v embalažnem krogotoku, že določene z Uzancami pri vračanju in prevzemanju vračljive embalaže. Uzance so na podlagi svojih statutov sprejele trgovinska, gospodarska in turistično gostinska zbornica.

V Sloveniji je že več kot 15 let vzpostavljen sistem ločenega zbiranja odpadne embalaže v zbiralnicah (t.i. ekološki otoki), ki je bil pred nekaj leti nadgrajen s sistemom ločenega zbiranja od vrat do vrat. Z Uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov je vzpostavljen minimalni standard za ločeno zbiranje komunalne odpadne embalaže. Izvajalec javne službe po sistemu od vrat do vrat v ločenem zabojniku ali vreči zbira odpadno mešano embalažo, t.j. odpadno embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih materialov (kamor sodijo tudi odpadne plastenke in pločevinke) od vseh izvirnih povzročiteljev odpadkov iz gospodinjstev, razen od tistih iz naselij z manj kot 300 prebivalci. V teh naseljih mora biti vzpostavljena najmanj ena zbiralnica z zabojnikom za odpadno mešano embalažo. 

Po podatkih SURS je bilo na dan 1. 1. 2018 v Sloveniji 6.035 naselij. 4.990 naselij je imelo manj kot 300 prebivalcev (med njimi je bilo 57 naselij brez prebivalcev). V naseljih z manj kot 300 prebivalci je skupaj prebivalo 23.6 % prebivalcev. To pomeni, da je za več kot tri četrtine prebivalcev zagotovljeno ločeno zbiranje odpadnih plastenk in pločevink po sistemu od vrat do vrat. S tako visoko kvalitetnim javnim sistemom ločenega zbiranja odpadkov se lahko pohvali le malo katera država EU, kar Sloveniji priznava tudi Evropska komisija. 

Uvedba kavcij po vzoru Hrvaške bi nedvomno predstavljala določena administrativna in finančna bremena za proizvajalce, uvoznike in pridobitelje tovrstnih izdelkov (posebno označevanje izdelkov), še posebej za mala in srednja podjetja, ter za trgovce, ki bi morali v ali poleg prodajaln zagotoviti ustrezen prostor za skladiščenje vrnjenih odpadnih plastenk in pločevink, in v teh prostorih izvajati higienske, protipožarne in druge ukrepe.

Ministrstvo bo v letu 2019 pripravilo predlog novega Zakona o varstvu okolja, med njegovo pripravo pa bomo k predlaganju možnih rešitev vključili kar najbolj širok nabor deležnikov. Ponovno bomo preučili vse možne rešitve za zbiranje in predelavo odpadne embalaže, tudi uvedbo kavcij, in se na podlagi tega odločili za najboljši možen sistem za Slovenijo.

Popravki predloga

Verzija predloga z dne, 09.01.2019 | 09:38:52

Uvedba nadomestila za emabalažo in obvezo zbiranja za pločevinke, steklenice

Predlagam sprejem podobnega zakona, kot ga imajo že v mnogih evropskih državah, nam njbližji in najbolj znan primer pa je na Hrvašekm.

Ob nakupu pijače v plastični, pločevinasti, alumijinasti ali stekleni embalaži je potrebno doplačati določeno nadomestilo, ki vam ga trgovec ob vračilu embalaže vrne. V ta namen so v tujini trgovci postavili celo avtomate, nekaj podobnega je pri nas uvedlo podjetje Tuš.

Seveda vračilo tega nadomestila ne sme biti vezano na posameznega trgovca ampak mora biti univerzalno, torej ga mora izplat vsak trgovec brez posebnih pogojev (kot je pogojevanje nakupa v njegovi trgovini)

Verjetno bi bio najlažje, da bi se ta sredstva zbirala na posebnem računu davčne uprave in se iz tega računa tudi izplačevala.

S tem bomo odpadno embalažo spravili nazaj v predelavo in očistili ter bistveno manj obremenjevali naravno okolje, morda bo nekdo prislužil tudi kak evro ...

Komentarji