Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Nezadostna podpora

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Omejitev hitrosti zaradi prekomernega hrupa

377 OGLEDOV 9 KOMENTARJEV

Hrup je poleg onesnaženega zraka glavni vzrok za bolezni v EU. Svetovna zdravstvena organizacija je v mesecu oktobru izdala smernice za okoljski hrup v EU regiji. Smernice vsebujejo "močno priporočilo", da naj dnevni hrup ob cestah ne presega vrednosti 53 dB, nočni pa 45 dB. Svetovna zdravstvena organizacija priporoča, da se te vrednosti uporabijo v nacionalnih predpisih. Za primerjavo - Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju dopušča vrednosti 65 oz. 55 dB, kar zaradi logaritemske lestvice pomeni več kot 15 x višje obremenitve. Povedano po domače, pri nas je dovoljena obremenitev s hrupom, ki 15x presega mejo, ki pomeni veliko tveganje za zdravje ljudi. Vladi predlagam, da nemudoma pristopi k zmanjševanju hrupa ob cestah pod mejo, ki predstavlja veliko tveganje za zdravje državljanov. To lahko zelo enostavno doseže z omejitvijo hitrosti predvsem tovornih vozil, ki so glavni vir hrupa na cestah. Konec leta 2019 se bo na AC v okolici večjih mest začela omejevati hitrost v času povečane osnesnaženosti zraka z drobnimi delci. Prav nobenega razloga ni, da bi se vzporedno pristopilo še k omejevanju hitrosti zaradi hrupa. Meritve hrupa so namreč bistveno enostavnejše in cenejše od meritve onesnaženosti zraka, poleg tega gre za preiskušen ukrep, ki se ga že več let uspešno poslužujejo razvite sosednje države.

8 glasov
10 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR A ahac36 nuncij 102 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE

Komentarji