Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

ureditev tovornega prometa

376 OGLEDOV 3 KOMENTARJI

Veliko časa preživim na cesti - točneje na avtocestii. Opažam veliko nespoštovanje oz. aroganco voznikov tovornih vozil. Požvižgajo se na prepovedi in omejitve hitrosti. Lep primer tega je prepoved vožnje za vozila s ponjavami in hladilniki ob močni burji na relaciji Razdrto - Vipava ali prepoved prehitevanja za tovorna vozila na določenih odsekih avtoceste v času od 14-17 ure.

Predlagam:

- Omejitev hitrosti za vsa tovorna vozila na 80 km/h

- Prepoved prometa za tovorna vozila na skrajno levem pasu avtocest in hitrih cest - strožje kazni za kršitelje

- Strogo kaznovanje prehitevnaja ob zastojih in sneženju

- Uvedbo konrolnih točk na avtocestnem omrežju, kjes se lahko izvaja kontrola tovornih vozil (tehnični pregled vozila, kontola tahografov, papirjev in phihofizičnega stanja voznika)

Hvala in lep pozdrav!

Moreno

20 glasov
0 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR M moreno 1 predlog
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


18.02.2019

Odziv Ministrstva za infrastrukturo

Z Zakonom o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) se določajo prometna pravila ravnanja v cestnem prometu ter pooblastila in sankcije, ki jih pri izvajanju zakona izrekajo posamezni pristojni organi. Nadzor nad izvrševanjem določb navedenega zakona v glavnem izvaja policija, ki nadzira in ureja promet na javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za cestni promet, nadzira stanje in prevoznost teh cest, vozila, tovor v in na vozilih, voznike in druge udeležence cestnega prometa, ter izvaja pooblastila, ki se nanašajo na varnost cestnega prometa. V navedenem zakonu je med drugim opredeljen tudi način prehitevanja in najvišje dovoljene hitrosti vožnje za posamezno vrsto cestnega omrežja ter najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil, kar je sicer praviloma dodatno določeno še z ustrezno prometno signalizacijo, ki jo postavi upravljavec cestnega omrežja. 

Obenem je potrebno omeniti, da družba DARS d. d., kot upravljavec omrežja avtocest in hitrih cest, na precejšnjem številu posameznih avtocestnih odsekov s prometno signalizacijo (fiksno in variabilno) že ureja oziroma prepoveduje prehitevanje tovornih vozil. Prav tako se v obdobju zimskih oziroma vremensko neugodnih razmer izvaja poostren nadzor nad prometom ter ustrezno opremljenostjo vozil, z namenom čimbolj tekočega in varnega odvijanja prometa tudi v času slabših vremenskih razmer.

V zvezi s predlagano uvedbo kontrolnih točk za nadzor prometa na omrežju avtocest in hitrih cest je potrebno poudariti, da so bile v okviru izvedenih prilagoditev čelnih cestninskih postaj v posameznih primerih že zgrajene oziroma preurejene ustrezne površine, ki bodo nadzornim organom (policija, finančna uprava, inšpekcijske službe, cestninski nadzor…) na primeren način omogočale učinkovito in varno izvajanje nadzora osebnega in tovornega prometa. Na tak način so oziroma še bodo preurejena območja posameznih obstoječih cestninskih postaj (Log, Torovo, Kompolje…).

Ministrstvo za infrastrukturo si bo v sodelovanju z družbo DARS d. d. tudi v prihodnje intenzivno prizadevalo, da bi bila na slovenskem omrežju avtocest in hitrih cest zagotovljena čim boljša varnost ter pretočnost prometa za vse uporabnike, zato so tudi v prihodnje dobrodošli kakršnikoli predlogi ukrepov, ki pa morajo biti seveda v nadaljevanju deležni tudi strokovne presoje ter ustrezne prilagoditve glede na obstoječe stanje prometne ureditve ter področne zakonodaje. 

Priloge:

Komentarji