Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Inšpektorat za šolstvo pod okrilje Zavoda za šolstvo

374 OGLEDOV 2 KOMENTARJA

Prepričan sem, da je absurd , ker je primer Dušana Merca, nekdanjega ravnatelja OŠ Prule, sploh prišel na sodišče. Razlog je pomanjkljivo razumevanje pedagoškega dela s strani inšpektorjev. Inšpektorji bi morali znati in razumeti pedagoško delo.

Strukturna napaka je v tem, da so lahko inšpektorji ljudje, ki o pedagogiki ne vedo ničesar. Inšpekcijske službe bi morali vrniti na Zavod za šolstvo, kjer so strokovnjaki za to.

 

16 glasov
2 glasova
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR F Ferenc 76 predlogov
STANJE
 • PREDLOG POSLAN
 • KONEC OBRAVNAVE
 • ODGOVOR

Odgovor


29.01.2019

Odziv Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Za delovno mesto šolskega inšpektorja je potrebna najmanj visoka izobrazba in sedem let delovnih izkušenj na pedagoškem, svetovalnem, razvojno-raziskovalnem ali upravnem področju vzgoje in izobraževanja ter opravljen strokovni izpit za inšpektorja.

Inšpektorji prihajajo z različnih področij dela, in sicer:

 • univerzitetni diplomirani politolog, magister managamenta izobraževanja, pred prihodom na Inšpektorat učitelj družboslovnih predmetov na srednji šoli,
 • profesorica slovenščine in sociologije, pred prihodom na Inšpektorat učiteljica na srednji šoli,
 • magistrica znanosti s področja tekstilne tehnologije, pred prihodom na Inšpektorat asistentka na fakulteti,
 • profesorica slovenskega jezika s književnostjo in srbohrvaškega in makedonskega jezika s književnostmi, pred prihodom na Inšpektorat  profesorica na srednji šoli,
 • profesorica pedagogike in sociologije kulture, pred prihodom na Inšpektorat svetovalna delavka v OŠ in pomočnica ravnatelja
 • univerzitetna diplomirana inženirka zootehnike, pred prihodom na Inšpektorat profesorica na srednji šoli in  direktorica regijskega višjega in visokošolskega središča,
 • magistrica znanosti s področja kemijskega izobraževanja, pred prihodom na Inšpektorat učiteljica na srednji šoli in asistentka na Pedagoški fakulteti,
 • profesorica defektologije, pred prihodom na Inšpektorat inšpektorica na Zdravstvenem inšpektoratu RS,
 • magistrica znanosti s področja politologije, pred prihodom na Inšpektorat javna uslužbenka na področju priprave zakonodaje,
 • profesorica pedagogike in sociologije, pred prihodom na Inšpektorat javna uslužbenka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport
 • profesor defektologije, pred prihodom na Inšpektorat ravnatelj in predsednik združenja ravnateljev OŠ, generalni direktor direktorata za predšolsko vzgoji in OŠ, predstavnik SLO v predstavniškem telesu Evropske agencije za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in inkluzivno izobraževanje,
 • doktor znanosti s področja literarnih ved, pred prihodom na Inšpektorat ravnatelj, direktor direktorata za SŠ, VIŠ in  IO,
 • magistrica znanosti (pedagogika) in European Master in Intercultural Education (magistrica medkulturne pedagogike), pred prihodom na Inšpektorat učiteljica na srednji in osnovni šoli,
 • univerzitetna diplomirana pravnica, pred prihodom na Inšpektorat javna uslužbenka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Vaš očitek o neustrezni izobrazbi zaposlenih na Inšpektoratu RS za šolstvo torej ne drži. 

Glede organiziranosti inšpektorata v prihodnje pa pojasnjujemo, da je to stvar tehtnega premisleka, ki ga bomo opravili v prihodnjih mesecih.

Komentarji