Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Žreb župana na lokalnih volitvah

399 OGLEDOV 4 KOMENTARJI

To, da se v primeru enakega števila glasov o županu odloči z žrebom, je katastrofa za slovenski pravni red.

Predlagam sledečo rešitev: če v drugem krogu pride do enakega števila glasov, zmaga tisti, ki je v prvem krogu dobil več glasov.

12 glasov
2 glasova
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR N numerouno 9 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


29.01.2019

Odziv Ministrstva za javno upravo

Slovenska volilna zakonodaja je v vseh primerih izenačenega rezultata izbrala rešitev žreba. Zakon o lokalnih volitvah (v nadaljevanju ZLV) določa žreb v primeru večinskih (12. člen ZLV) ali proporcionalnih volitev (18. člen ZLV) občinskega sveta, torej če pride do situacije, da sta dva ali več kandidatov dobila enako največje oz. najmanjše število glasov, ki pride v poštev za izvolitev, kakor tudi če je izenačen rezultat v drugem krogu županskih volitev (107. člen ZLV). Tako rešitev poznamo tudi v primeru državnozborskih volitev, saj tretji odstavek 91. člena Zakona o volitvah v državni zbor (v nadaljevanju ZVDZ) določa, da če dva kandidata dobita enak delež glasov, o izvolitvi med njima odloča žreb, prav tako se žreb uporablja, ko gre za izenačen rezultat pri poslancih narodne skupnosti (96. člen ZVDZ). Zakonodajalec je določil žreb tudi v  primeru, ko pride do izenačenega rezultata pri volitvah za predsednika republike (23. člen Zakona o volitvah predsednika republike).

Ker je verjetnost izenačenega izida zelo majhna in se v praksi redko zgodi se žreb do sedaj še nikoli ni uporabil za izvolitev predsednika republike, poslancev, niti župana, se je pa do sedaj že večkrat uporabil v primeru volitev občinskih svetnikov. 

Žreb je primerjalno pravno najpogosteje uporabljan način razrešitve izenačenega rezultata volitev, obstajajo pa seveda tudi drugi načini npr. večkratno ponavljanje volitev, določitev zmagovalca po starosti, določitev nekoga drugega, ki določi zmagovalca, ipd. Menimo, da je trenutna ureditev ustrezna.

Priloge:

Komentarji