Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Družbenokoristna dela

740 OGLEDOV 12 KOMENTARJEV

Predlagam, da vsi, ki koristijo socijalno pomoč začnejo delati družbenokoristna dela npr. 10ur na teden, če ne bodo delali se jim ukine socijalna pomomč. To predlagam zaradi tega ker se veliko ljudi koristi socijalno pomoč, doma pa še dela na črno, potem pa st tudi taki ljudje, ki se jim preprosta ne splača delati oz. so preveč leni, saj je denarna razlika med minimalno plačo in socijalno pomočjo premajhna.

 

21 glasov
10 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR : :) 1 predlog
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • ZADNJA SPREMEMBA
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


29.01.2019

Odziv Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Zakon o socialno varstvenih prejemkih določa, da je upravičenec do denarne socialne pomoči v času prejemanja denarne socialne pomoči dolžan sprejeti vsako zaposlitev, ki mu jo ponudi oziroma na katero ga napoti zavod. Zakon nadalje določa da do denarne socialne pomoči ni upravičena oseba, ki ne dosega minimalnega dohodka iz razlogov, na katere je mogla vplivati oziroma lahko vpliva, ali brez utemeljenih razlogov zavrača, se izogiba ali opušča aktivnosti, ki bi lahko oziroma lahko privedejo do zaposlitve oziroma do drugega načina izboljšanja socialnega položaja zanjo ali njene družinske člane. Za razloge se štejejo med drugim razlogi, zaradi katerih je pristojni organ za zaposlovanje osebo prenehal voditi v evidenci brezposelnih oseb in sicer če odkloni vključitev v ukrep aktivne politike zaposlovanja ali krši obveznosti, sprejete s pogodbo o vključitvi v ukrep aktivne politike zaposlovanja, odkloni ustrezno ali primerno zaposlitev ali si pri pogovoru za zaposlitev ne prizadeva za njeno pridobitev. Ob uveljavljanju pravice do denarne socialne pomoči  torej center za socialno delo preveri pogoje za pridobitev te pravice. Če vlagatelj izpolnjuje pogoje, se mu pravica prizna, v nasprotnem primeru pa se mu vloga  zavrne. Upravičenec do denarne socialne pomoči, ki je brezposelna oseba in ne prejema denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, je v času prejemanja denarne socialne pomoči dolžan sprejeti vsako zaposlitev, ki mu jo ponudi oziroma na katero ga napoti zavod. Upravičenec do denarne socialne pomoči, ki odkloni ali prekine ponujeno zaposlitev, izgubi pravico do denarne socialne pomoči. Odklonitev ali prekinitev zaposlitve ugotovi pristojni organ zavoda z odločbo in o tem nemudoma obvesti center za socialno delo. Center za socialno delo s prvim dnem naslednjega meseca po odklonitvi ali prekinitvi zaposlitve razveljavi odločbo, s katero je bila denarna socialna pomoč dodeljena.

Priloge:

Popravki predloga

Verzija predloga z dne, 21.11.2018 | 19:39:18

družbenokoristna dela

Predlagam, da vsi, ki koristijo socijalno pomoč začnejo delati družbenokoristna dela npr. 10ur na teden, če ne bodo delali se jim ukine socijalna pomomč. To predlagam zaradi tega ker se veliko ljudi koristi socijalno pomoč, dama pa še dela na črno

Verzija predloga z dne, 21.11.2018 | 19:55:55

Družbenokoristna dela

Predlagam, da vsi, ki koristijo socijalno pomoč začnejo delati družbenokoristna dela npr. 10ur na teden, če ne bodo delali se jim ukine socijalna pomomč. To predlagam zaradi tega ker se veliko ljudi koristi socijalno pomoč, dama pa še dela na črno

Komentarji