Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Reorganizacija GURS

635 OGLEDOV 3 KOMENTARJI

Stanje na Geodetski upravi RS (GURS) je več kot nezaslišano. Uradni delovnik za večino zaposlenih traja od 7. do 15. ure, dejansko pa se začne po dolgi jutranji kavi, okrog 9. ure. V sistem se vpisuje povsem nerealne vrednosti nepremičnin, napačne podatke o njihovi površini ipd. Ustrezen nadzor ni vzpostavljen, podatkov se ne osvežuje. V času slovenske nepremičninske reforme je število zaposlenih na GURS poskočilo, sedaj pa jih je preveč in nimajo nobenega dela.

Kot primer lahko navedem nepremičnino direktorja slovenskega podjetja, ki je uradno ocenjena na nekaj manj kot 100.000 EUR, v resnici pa je vanjo vložil več kot 1.500.000 EUR. Kako je to mogoče? Gre praktično za novogradnjo, torej podatki niso "zastareli". Kje je nadzor?

Predlagam uvedbo ustreznega nadzora nad potekom dela na GURS in predvsem sprotno preverjanje resničnosti podatkov o velikosti in vrednosti nepremičnin, ki se vnesejo v njihove evidence. Prav tako menim, da je potrebno presoditi, ali je število zaposlenih res optimalno glede na trenutne razmere

22 glasov
0 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR T TB 30 predlogov
STANJE
 • PREDLOG POSLAN
 • ZADNJA SPREMEMBA
 • KONEC OBRAVNAVE
 • ODGOVOR

Odgovor


14.01.2019

Odziv Ministrstva za okolje in prostor

Uvodoma pojasnjujemo, da se na GURS število zaposlenih ni povečevalo, saj konkretne številke kažejo, da se je število zaposlenih na GURS od leta 2008 znatno zmanjšalo. V skladu s sprejeto zakonodajo v tem obdobju pa je GURS pridobil tudi vrsto novih nalog. V okviru svojega delovanja je GURS izvedel kar nekaj racionalizacij, da je svoje delo lahko prilagodil trenutnim razmeram in potrebam državljanom po njegovih storitvah. Žal brez določene identifikacije nepremičnine, o kateri govori pobuda, ne moremo podati konkretnih odgovorov glede vrednotenja same nepremičnine. Samo vrednotenje se namreč izvaja na podlagi modelov za posamezne vrste nepremičnin in bazira na osnovi primerljivih prodaj in ne na podlagi vložkov v izgradnjo nepremičnine, na samo vrednost pa seveda neposredno vplivajo podatki o nepremičninah, vpisani v evidencah.

Tudi trditve, glede neizvajanja kontrole podatkov niso točne, saj GURS pri svojem delu izvaja kontrole podatkov na več načinov. Za zagotovitev pravilnih, popolnih in pravočasnih podatkov so v precejšnji meri odgovorni lastniki nepremičnin, zato sta tudi GURS in MOP v dosedanje komuniciranje množičnega vrednotenja vključevala pozive lastnikom, naj podatke o svojih nepremičninah urejajo sproti oz. poskrbijo za njihovo pravilnost. GURS bo nadaljeval z aktivnostmi opozarjanja lastnikov in dajal ustrezna pojasnila in navodila.

Podatki o stavbah in delih stavb (kataster stavb, register nepremičnin) Vodenje, vzdrževanje podatkov ter njihova vsebinska izboljšava se izvaja v okviru:

 • rednih postopkov vzdrževanja na podlagi zahtev strank,
 • postopkov po uradni dolžnosti,
 • avtomatske identifikacije stavb (pregled neevidentiranih in spremenjenih stavb), ki se izvaja na podlagi podatkov cikličnega aerosnemanja in drugih razpoložljivih podatkov (lidar, topografski podatki) in
 • analize evidentiranih površin stavb in delov stavb – primerjava z izračunanimi površinami.

Letne količine sprememb posameznih podatkov v REN (količine se nanašajo na podatke, za katere je pristojna GURS):

 • 2014: 1.500.480 vseh sprememb podatkov; 1.204.351 od tega sprememb, ki vplivajo na vrednost;
 • 2015: 780.267 vseh sprememb podatkov; 602.475 od tega sprememb, ki vplivajo na vrednost;
 • 2016: 992.483 vseh sprememb podatkov; 706.256 od tega sprememb, ki vplivajo na vrednost;
 • 2017: 907.918 vseh sprememb podatkov; 619.615 od tega sprememb, ki vplivajo na vrednost;
 • 2018 (do 31.10.2018): 913.956 vseh sprememb podatkov; 618.222 od tega sprememb, ki vplivajo na vrednost.

Evidentiranje stavb in delov stavb Glede na to, da je večina stavb vpisanih v Register nepremičnin (REN), se tudi večina sprememb podatkov, prikazanih v zgornji preglednici (skoraj 90 %), nanaša na spremembe podatkov v REN. Prav tako je večina sprememb podatkov posledica rednih postopkov vzdrževanja podatkov na podlagi zahtev strank, ki pa večinoma zahtevajo vpis sprememb zaradi spremenjenih značilnosti nepremičnin in ne zaradi popravljanja prvotno (ob popisu) napačno zajetih podatkov v uradno evidenco. V zadnjih letih se je okrepil tudi nadzor podatkov po uradni dolžnosti. V ta namen se vsaka tri leta izvede aerosnemanje celotne države, kar omogoča identifikacijo neevidentiranih sprememb v prostoru (nove stavbe, spremembe že zgrajenih stavb itd.). Po zaznanih spremembah se izvedejo tudi ustrezni postopki za popravke v uradnih evidencah.

V obdobju od 1. 12. 2017 do 31.10. 2018 je bilo posredovanih 2.696 pozivov lastnikom za vpis stavbe ali spremembo podatkov v katastru stavb in 7.906 pozivov lastnikom za spremembe podatkov REN, pri čemer se le 98 lastnikov na poziv ni odzvalo in je bil potreben inšpekcijski postopek. Glede na avtomatsko identifikacijo stavb s pomočjo aerosnemanj in lidar posnetkov je bilo pregledanih 215 listov DOF-a, ob tem pa 3.590 stavb. Izvedeno je bilo 3.298 terenskih ogledov stavb.

Poleg rednih nalog se je GURS lotil tudi sistemskega preverjanja kakovosti podatkov registra nepremičnin, in sicer je izvedel analizo primerjave podatkov površin, evidentiranih v registru nepremičnin, z izračunanimi podatki o površinah. Analiza je pokazala, da se od vključenih 508.793 stavb le za 32.037 (6,3 %) stavb evidentirana površina za več kot 50 % razlikuje od izračunane. Do 31. 10. 2018 je bilo od teh pregledanih 27.100 stavb. V delu je še zadnjih 4.900 stavb.

GURS deluje v skladu s sprejeto zakonodajo in poslanstvom, in se ob tem trudi, da so stranke oziroma državljani zadovoljni z delom in storitvami GURS, za kar si bodo še naprej prizadevali po najboljših močeh.

Popravki predloga

Verzija predloga z dne, 17.11.2018 | 12:38:29

Reorganizacija GURS

Stanje na Geodetski upravi RS (GURS) je več kot nezaslišano. Uradni delovnik za večino zaposlenih traja od 7. do 15. ure, dejansko pa se začne po dolgi jutranji kavi, okrog 9. ure. V sistem se vpisuje povsem nerealne vrednosti nepremičnin, napačne podatke o njihovi površini ipd. Ustrezen nadzor ni vzpostavljen, podatkov se ne osvežuje.

Kot primer lahko navedem nepremičnino direktorja slovenskega podjetja, ki je uradno ocenjena na nekaj manj kot 100.000 EUR, v resnici pa je vanjo vložil več kot 1.500.000 EUR. Kako je to mogoče? Gre praktično za novogradnjo, torej podatki niso "zastareli". Kje je nadzor?

Predlagam uvedbo ustreznega nadzora nad potekom dela na GURS in predvsem sprotno preverjanje resničnosti podatkov o velikosti in vrednosti nepremičnin, ki se vnesejo v njihove evidence.

Komentarji