Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Dovoljen zakol živine doma

914 OGLEDOV 10 KOMENTARJEV

Zakol živine naj postane dovoljen tudi doma ob predhodnem pregledu veterinarja. Ne pa , da se živino nalaga na kamione. Vozi v klavnice...

19 glasov
4 glasovi
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR T toxico 53 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


08.01.2019

Odziv Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg) v 25. členu pravi, da se zakol živali izvaja skladno z Uredbo Sveta št. 1099/2009. Uredba Sveta 1099/2009 o zaščiti živali pri usmrtitvi v 10. členu dopušča zakol živali izven klavnice za zasebno domačo rabo in v 11. členu zakol manjših količin perutnine, zajcev in kuncev na kmetiji za neposredno dobavo s strani proizvajalca končnemu porabniku.

Ločimo dve vrsti zakola:

  • zakol živali za lastno domačo porabo Zakol živali za lastno domačo porabo je v Sloveniji - za razliko do določenih držav članic - dovoljen. Imetnik živali lahko na posestvu izvora zakolje naslednje vrste živali prašiče, ovce, koze, gojeno divjad, kunce in domačo perutnino. Podrobnejše pogoje določa Pravilnik o pogojih za zakol živali izven klavnice za lastno domačo porabo (Uradni list RS, št. 117/04). Zakol goveda in kopitarjev za lastno domačo porabo izven klavnice ni mogoč. Pri zakolu goveda je potrebno upoštevati EU zahteve, ki se nanašajo na transmisivne spongiformne encefalopatije (BSE/TSE), v obeh primarih pa tudi problematiko živalskih stranskih proizvodov (ŽSP), zagotavljanja učinkovitega hlajenja trupov po zakolu ter zagotavljanja minimalnih higienskih standardov na kmetiji izvora.
  • zakol živali za dajanje njihovega mesa na trg Skladno z EU zakonodajo je zakol živali za potrebe dajanje mesa na trg dovoljen samo v odobrenih obratih za klanje živali. Zakol manjših količin perutnine in kuncev je mogoč tudi v registriranih obratih (zakol na mestu oziroma posestva izvora) ter zakol prašičev, ovc, koz in velike gojene divjadi na turističnih kmetijah, kjer se meso uporabi za pripravo hrane gostom. Pogoje za obe našteti dejavnosti določa Pravilnik o določitvi majhnih količin živil, pogojih za njihovo pridelavo ter o določitvi nekaterih odstopanj za obrate na področju živil živalskega izvora (Uradni list RS, št. 96/14).
  • Komentarji