Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Izplačilo posebnega dodatka za socialno ogrožene

5893 OGLEDOV 10 KOMENTARJEV

Predlagam vladi, da tudi letos izplača posebni dodatek za socialno ogrožene, kot je to storila lani.

Lani je ta dodatek prejelo okoli 120.000 upravičencev in sicer v znesku od 80 do 200 evrov.

Glede na to, da so ljudje še vedno socialno zelo ogroženi pričakujem, da bo vlada tudi letos izplačala ta dodatek.

17 glasov
2 glasova
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR S SLOVENC 1 predlog
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • ZADNJA SPREMEMBA
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


08.09.2010

Odziv Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve

V letošnjem letu se ne predvideva izplačilo dodatka za socialno ogrožene, pač pa bo v naslednjem letu zaradi spremenjene socialne zakonodaje, ki bo začela veljati junija naslednje leto, znesek minimalnega dohodka višji za 27%.

Državni zbor RS je v juliju letošnjega leta sprejel dva zakona s področja sociale in sicer Zakon o socialno varstvenih prejemkih in Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki bistveno izboljšujeta položaj dohodkovno najšibkejših slojev, saj bo znašala višina minimalnega dohodka 288,81 eur, višina z varstvenim dodatkom za tiste, ki so trajno nezaposljivi, trajno nezmožni za delo ali starejši od 63 let ženske oz. 65 let moški pa bo višja še za 0,56, kar znaša 450 eur.

Priloge:

Popravki predloga

Verzija predloga z dne, 28.07.2010 | 14:08:52

IZPLAČILO POSEBNEGA DODATKA ZA SOCIALNO OGROŽENE

Predlagam vladi, da tudi letos izplača posebni dodatek za socialno ogrožene, kot je to storila lani.

Lani je ta dodatek prejelo okoli 120.000 upravičencevin sicer v zneskau od 80 do 200 evrov.

Glede na to, da so ljudje še vedno socialno zelo ogroženi pričakujem, da bo vlada tudi letos izplačala ta dodatek.

Komentarji