Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Vozniška dovoljenja

913 OGLEDOV 8 KOMENTARJEV

Predlagam, da se voznikom traktorjev, oziroma imetnikom vozniškega dovoljenja kat. F, avtomatsko prizna kategorija EKB, v kolikor voznik poseduje tudi vozniško dovoljenje kat. B za vožnjo osebnega avtomobila. Smešno je, da s traktorjem in težkimi priklopniki, včasih skupne teže tudi 40 ton tak voznik upravlja, ne sme pa voziti osebnega avtomobila s priklopnikom, katerih največja dovoljena teža presega 3500 kg in je upravljanje takšnega avta s prikolico otroška igra, v primerjavi z upravljanjem traktorja s prikolico.

16 glasov
5 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR P pilly 13 predlogov
STANJE
 • PREDLOG POSLAN
 • KONEC OBRAVNAVE
 • ODGOVOR

Odgovor


18.12.2018

Odziv Ministrstva za infrastrukturo

Zakon o voznikih v osmem odstavku 62. člena določa, da v kategorijo BE spadajo skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije B, ki mu je dodano priklopno vozilo, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila ne presega 3.500 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil.

V 62. členu ZVoz-1 je še določeno:

 • v desetem odstavku: Dovoljenje za vožnjo vozil kategorije C1E vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije BE;
 • v dvanajstem odstavku: Dovoljenje za vožnjo vozil kategorije CE vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije BE in C1E, v kombinaciji z vozniškim dovoljenjem kategorije D tudi kategorijo D;
 • v štirinajstem odstavku: Dovoljenje za vožnjo vozil kategorije D1E vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije BE ter
 • v šestnajstem odstavku: Dovoljenje za vožnjo vozil kategorije DE vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije BE in D1E.
 • Navedene določbe so bil v pravni red Republike Slovenije prenesene z implementacijo Direktive 2006/126/ES z dne 20. decembra 2006 o vozniških dovoljenjih, zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2018/933/EU z dne 29. junija 2018 o popravku nemške jezikovne različice Direktive 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vozniških dovoljenjih, ki pri določitvi ekvivalenc kategorij ne določa izjem. To posledično pomeni, da je ureditev v vseh državah članicah Evropske unije enaka in je ni mogoče urediti drugače.

  Skladno z vsemi navedbami se vozniško dovoljenje kategorije BE:

 • lahko pridobi na podlagi opravljenega vozniškega izpita za kategorijo BE ali
 • prizna le na podlagi veljavnega vozniškega dovoljenja kategorij C1E, CE, D1E ali DE,
 • ne pa tudi na podlagi veljavnega vozniškega dovoljenja kategorije B in opravljenega vozniškega izpita kategorije F.

  Priloge:

  Komentarji