Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Prepoved uporabe azbestnih kritin

887 OGLEDOV 3 KOMENTARJI

Predlagam, da se sprejme predpis o zamenjavi azbestnih strešnih kritinah in določi zakonski rok, v katerem morajo lastniki stanovanj, hiš, vrtci in šole in vse zgradbe, ki imajo azbestno kritino le-to zamenjati. Vsa azbestna kritina, ki se nahaja na gospodarskih objektih je že dotrajana, saj se azbestna kritina ne proizvaja že od leta 2003. Evropska in slovenska zakonodaja uvršča salonitne kritine in druge cementno-azbestne materiale med nevarne odpadke, ki zahtevajo posebno rokovanje in odlaganje na pooblaščena smetišča. Nevarnosti, ki grozijo ljudem, lahko imajo zapoznele učinke na zdravje, saj lahko od izpostavljenosti azbestnim vlak¬nom do razvoja bolezni, kot so azbestoza, pljučni rak, maligni mezoteliom in druge, mine tudi 40 let, v tem času pa ne moremo narediti nič, da bi bolezen preprečili. In število obolelih narašča, pri čemer največ skrbi vzbuja podatek, da so med njimi tudi tisti, ki nikoli niso imeli neposredno opraviti z azbestom. In največje količine azbesta se najdejo prav v strešnih kritinah iz azbesta, ki so najbolj nevarne, ko se poškodujejo, polomijo, ker takrat nastajajo vlakna, ki jih ne vidimo, vohamo ali čutimo, in prehajajo z vdihavanjem v pljuča. Iz NIJZ (nacionalnega inštituta za javno zdravje so posredovali naslednji odgovor, iz katerega je razvidno, da ni predpisa, da se morajo poškodovani in dotrajani azbestni izdelki odstraniti in zamenjati, je pa določeno, da se odstranjeni azbestni izdelki morajo odstraniti in odlagati na posebna azbestna odlagališča: »predpisa, ki bi določal rok za zamenjavo dotrajanih azbestnih izdelkov, nimamo. Dokler je izdelek v funkciji, kot na primer azbestno cementna kritina na strehi, pa čeprav je že dotrajana in poškodovana, ni predpisa, ki bi zahteval njeno zamenjavo. Ko pa so azbestno cementne plošče enkrat odstranjene s strehe, se jih tretira kot odpadek in mora lastnik poskrbeti za ustrezno odlaganje na odlagališču za azbestne odpadke. Takih azbestnih izdelkov oz. odpadkov, ki niso več v funkciji, ni dovoljeno shranjevati, tudi ponovna uporaba ni dovoljena.«

Ker pa je zamenjava strešnih kritin zelo draga naložba, predlagam da se lastnikom, ki bi morali zamenjati azbestne kritine dodeli subvencija glede na socialni status.

18 glasov
0 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR M Marija Krajnc 59 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


07.01.2019

Odziv Ministrstva za okolje in prostor

Prepoved proizvodnje in dajanja v promet azbestnih izdelkov je navedena v Zakonu o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno (Uradni list RS, št. 56/1996).

Ministrstvo za okolje in prostor bo v okviru obveznosti, ki izhajajo iz Operativnega programa ravnanja z odpadki izvedel naslednje aktivnosti:

  • izdelava gradiva za ozaveščanje prebivalstva o nevarnostih za zdravje in okolje, ki nastajajo pri ravnanju z gradbenimi odpadki, ki vsebujejo azbest, in z grelnimi napravami, ki vsebujejo azbest. Akcija ozaveščanja in informiranja - ustrezno ravnanje z odpadki, ki vsebujejo azbest;
  • prijava vseh rekonstrukcij ali odstranitev objektov in vzdrževalnih del na objektih, instalacijah in napravah, ki vsebujejo azbest - sprememba predpisov o graditvi objektov in o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest - Ustrezno ravnanje z odpadki, ki vsebujejo azbest;
  • uvedba ustreznega finančnega mehanizma za ravnanje z odpadki, ki vsebujejo azbest (Zakon o varstvu okolja).

 

Komentarji