Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Stroški za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito

773 OGLEDOV 7 KOMENTARJEV

Predlagam, da stroške za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito Evropska unija povrne naši državi v celoti in ne samo delno.

Minister Boštjan Poklukar je na poslansko vprašanje odgovoril: "Za potrebe izvajanja sprejema prosilcev za mednarodno zaščito, zagotavljanja procesnih jamstev, tolmačev, projektov nevladnih in drugih organizacij je bilo v letu 2018 s strani MNZ do sedaj porabljenih 234.000 EUR sredstev, pri čemer je 75% (175.500 EUR) prispevala EU, 25% pa predstavlja delež Republike Slovenije (58.500 EUR). Hkrati je bilo za iste namene porabljenih tudi okoli 16.600 EUR proračunskih sredstev."

14 glasov
3 glasovi
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR dan 49 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


18.12.2018

Odziv Ministrstva za notranje zadeve

V veljavni evropski finančni perspektivi 2014-2020 je Republika Slovenija na področju notranjih zadev upravičena do denarja v okviru proračunskega naslova 3 – svoboda, varnost in pravica.

Financiranje politik notranjih zadev EU v večletnem finančnem okviru 2014-2020 poteka preko dveh skladov: Sklada za azil, migracije in vključevanje ter Sklada za notranjo varnost.

Sklad za azil, migracije in vključevanje je namenjen spodbujanju učinkovitega upravljanja migracijskih tokov ter izvajanju, krepitvi in razvoju skupnega pristopa EU na področju azila in migracij. Splošni cilj Sklada za azil, migracije in vključevanje naj bi bil dosežen s krepitvijo in razvojem skupnega evropskega azilnega sistema, podpiranjem zakonitih migracij v države članice EU in spodbujanjem učinkovitega vključevanja državljanov tretjih držav; izboljšanjem pravičnih in učinkovitih strategij vračanja, ki prispevajo k boju proti nedovoljenim migracijam ter poudarjajo trajnost in uspešnost postopka vračanja, ter zagotavljanjem, da lahko države članice EU, ki jih migracijski in azilni tokovi najbolj prizadenejo, računajo na solidarnost drugih držav članic EU.

Splošna pravila črpanja sredstev iz Sklada za azil, migracije in vključevanje opredeljuje Uredba (EU) št. 514/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o splošnih določbah o Skladu za migracije, azil in vključevanje ter o instrumentu za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz, ki ga je sprejel Evropski parlament in Svet Evropske unije. Gre za uredbo, ki je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah. Omenjena uredba v 16. členu določa, da prispevek iz proračuna Unije ne presega 75 % skupnih upravičenih izdatkov projekta.

Glede na zgoraj navedeno predlog državljana ni primeren za nadaljnjo obravnavo, saj je Republika Slovenija od 1. maja 2004 polnopravna članica Evropske unije in tako zavezana k spoštovanju zakonodaje, ki se sprejema v okviru Evropske komisije, Sveta Evropske unije in Evropskega parlamenta, tudi uredbe, ki je najbolj učinkovit pravni instrument, saj je povsem zavezujoč in jih morajo države članice neposredno prenesti v svojo zakonodajo.

Priloge:

Komentarji