Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Uvedba dijaških bonov za kosila

1137 OGLEDOV 8 KOMENTARJEV

Za osnovnošolce in študente je organizirana topla šolska prehrana, medtem ko dijaki niso tega deležni. Po zakonu o šolski prehrani so srednje šole dolžne za dijake zagotoviti le toplo ali energijsko hladno malico, zapisano je toplo ALI energijsko hladno malico. Velika večina srednjih šol tako organizira le energijsko hladno malico. Študentje si lahko kupijo študentske bone, ki so delno financirani s strani države. Zakaj tega niso deležni tudi dijaki, ki so prav tako skoraj celi dan v šoli, starši zaposleni do večera in tako dijaki nimajo možnosti za vsaj en topli obrok, kosilo dnevno? In to za obrok, ki bi si ga lahko privoščili z boni po ceni, ki bi bila dostopna dijaškemu žepu.

Predlagam, da se zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1) spremeni v 4. členu, ki navaja: »Za dijake je šola dolžna organizirati toplo ali energijsko in hranilno bogatejšo hladno malico«. tako, da bodo imeli tudi dijaki možnost nakupa dijaških bonov in tako dostop do toplega obroka oz. kosila.

18 glasov
11 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR M Marija Krajnc 59 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


27.11.2018

Odziv Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Prebrali smo vaš predlog, v katerem predlagate spremembo Zakona o šolski prehrani v 4. členu in sicer tako, da bodo imeli tudi dijaki možnost nakupa dijaških bonov in tako dostop do toplega obroka oziroma kosila.

Dovolite, da vam pojasnimo, zakaj vaš predlog ni sprejemljiv. Zakon o šolski prehrani pravi, da morajo šole razvijati zavest o zdravi prehrani in kulturi prehranjevanja. Učencem in dijakom morajo omogočiti dostopnost do zdrave šolske prehrane, obenem pa zagotavljati enake možnosti tudi učencem in dijakom iz socialno manj vzpodbudnih okolij.

Obenem 4. člen prej omenjenega zakona določa, da se pri organizaciji šolske prehrane upoštevajo smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Zakon tudi določa, katere naloge lahko prevzamejo zunanji izvajalci in katere osebne podatke dijakov jim lahko šola za namen subvencioniranja posreduje.

V tem smislu bi uvedba bonov za dijake popolnoma spremenila sistem šolske prehrane za dijake, saj gostinci spoštovanja smernic ne morejo zagotavljati, problematična bi bila izvedba subvencioniranja, predvsem pa bi padel koncept šolske prehrane kot sestavni del javne službe, v povezavi z izvajanjem vzgojno-izobraževalne dejavnosti, povezane s prehrano.

Ne gre pozabiti tudi na dejstvo, da dijaki v času trajanja pouka ne morejo zapuščati šolskih prostorov zato, da bi odšli na malico ali na kosilo v gostinske lokale. Uvedba dodatne možnosti bonov poleg obstoječega sistema šolskih malic pa tudi finančno ni vzdržna.

Komentarji