Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Nezadostna podpora

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Prenova zakonske ureditve za izvajanje varstva otrok z uvedbo regulacije poklicev na tem področju

657 OGLEDOV 0 KOMENTARJEV

V javnosti odmeva šokantno razkritje neprimernega ravnanja z otroki, ki naj bi nastalo v zasebnem zavodu za varstvo otrok v Ljubljani. Obstoječa zakonodaja sicer predvideva postopke za pridobitev ustreznih dovoljenj za izvajanje dejavnosti varstva otrok v zasebnih vrtcih oz. kot varuhi predšolskih otrok in za ustrezne izvajalce vodi poseben razvid (register) pri pristojnem ministrstvu.

Kot smo lahko videli iz objav v medijih, dne 3.10.2018, ki so poročali o skrajno neprimernem ravnanju registriranega varuha predšolskih otrok, trenutna zakonodaja ni učinkovita, saj očitno obstajajo gospodarski subjekti, ki z neprimernimi in nekvalificiranimi kadri izvajajo dejavnost varstva otrok.

Vladi in pristojnemu ministrstvu predlagam, da uvede regulacijo poklicev na področju varstva otrok in zakonsko uredi pogoje za gospodarske subjekte, ki želijo opravljati to dejavnost. Zakonska ureditev bi morala biti takšna, da lahko gospodarski subjekti registrirajo dejavnost varstva otrok, samo v primeru, da tudi dejansko zaposlujejo ustrezno kvalificirane kadre iz tega področja oz. da so družbeniki v gospodarskem subjektu ustrezno kvalificirani kadri iz tega področja in da te osebe dejavnost varstva v tem gospodarskem subjektu tudi dejansko izvajajo. Kot kaže, lahko po trenutno veljavni zakonodaji, kdorkoli registrira dejavnost varstva otrok, za izvajanje dejavnosti pa mora potem naknadno pridobiti ustrezna dovoljenja.

Kot izhodišče za novo ureditev si zakonodajalec lahko pogleda področje obstoječih reguliranih poklicev, npr. pooblaščenih arhitektov in inženirjev. Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št, 61/17) določa natančen pogoje za opravljanje poklicnih nalog pooblaščenih arhitektov in inženirjev in določa tudi pogoje za gospodarske subjekte, ki želijo opravljati dejavnost (5. člen in 14. člen zakona). Podobne ureditve pa poznamo tudi na drugih področjih reguliranih poklicev, kot npr. odvetništvo.

Predšolski otroci so ena najranljivejših skupin v naši družbi, zato menim, da bi tovrstna regulativa bila nujna za zagotovitev ustrezne zaščite njihovih pravic in dostojanstva.

5 glasov
3 glasovi
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR S SimonP 1 predlog
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • ZADNJA SPREMEMBA
  • KONEC OBRAVNAVE

Popravki predloga

Verzija predloga z dne, 04.10.2018 | 14:25:07

Prenova zakonske ureditve za izvajanje varstva otrok z uvedbo regulacije poklicev na tem področju

V javnosti odmeva šokantno razkritje neprimernega ravnanja z otroki, ki naj bi nastalo v zasebnem zavodu za varstvo otrok v Ljubljani. Obstoječa zakonodaja sicer predvideva postopke za pridobitev ustreznih dovoljenj za izvajanje dejavnosti varstva otrok v zasebnih vrtcih oz. kot varuhi predšolskih otrok in za ustrezne izvajalce vodi poseben razvid (register) pri pristojnem ministrstvu.

Kot smo lahko videli iz objav v medijih, dne 3.10.2018, ki so poročali o skrajno neprimernem ravnanju registriranega varuha predšolskih otrok, trenutna zakonodaja ni učinkovita, saj očitno obstajajo gospodarski subjekti, ki z neprimernimi in nekvalificiranimi kadri izvajajo dejavnost varstva otrok.

Vladi in pristojnemu ministrstvu predlagam, da uvede regulacijo poklicev na področju varstva otrok in zakonsko uredi pogoje za gospodarske subjekte, ki želijo opravljati to dejavnost. Zakonska ureditev bi morala biti takšna, da lahko gospodarski subjekti registrirajo dejavnost varstva otrok, samo v primeru, da tudi dejansko zaposlujejo ustrezno kvalificirane kadre iz tega področja oz. da so družbeniki v gospodarskem subjekt ustrezno kvalificirani kadri iz tega področja. Kot kaže, lahko po trenutno veljavni zakonodaji, kdorkoli registrira dejavnost varstva otrok, za izvajanje dejavnosti pa mora potem naknadno pridobiti ustrezna dovoljenja.

Kot izhodišče za novo ureditev si zakonodajalec lahko pogleda področje obstoječih reguliranih poklicev, npr. pooblaščenih arhitektov in inženirjev. Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št, 61/17) določa natančen pogoje za opravljanje poklicnih nalog pooblaščenih arhitektov in inženirjev in določa tudi pogoje za gospodarske subjekte, ki želijo opravljati dejavnost (5. člen in 14. člen zakona). Podobne ureditve pa poznamo tudi na drugih področjih reguliranih poklicev, kot npr. odvetništvo.

Predšolski otroci so ena najranljivejših skupin v naši družbi, zato menim, da bi tovrstna regulativa bila nujna za zagotovitev ustrezne zaščite njihovih pravic in dostojanstva.

Komentarji