Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Sprememba stopnje DDV

1254 OGLEDOV 20 KOMENTARJEV

Spoštovani,

01.07.2013 je vlada RS dvignila stopnji DDV iz 8,5% oz. 20% na 9,5% oz. 22%. Državljanom je bilo to takrat predstavljeno pod pretvezo, da gre za protikrizni ukrep. Menim, da je prišel čas, glede na obetavno gospodarsko rast, da se ob davčni stopnji vrneta na stari vrednosti. S tem boste naredili uslugo družinam in malemu gospodarstvu.

Lep pozdrav,

Primož M.

32 glasov
2 glasova
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR P PrimožM 1 predlog
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


13.11.2018

Odziv Ministrstva za finance

Ministrstvo za finance posredovanemu predlogu ni naklonjeno zaradi potreb po nadaljevanju postopne javnofinančne konsolidacije s ciljem srednjeročne uravnoteženosti ter zagotavljanju rasti. Potrebno se je namreč zavedati, da bi bila posledica uvedbe ukrepa pomembno zmanjšanje prihodkov. Glede na trenutni proračunski položaj znižanje stopenj DDV na raven, kot so bile uveljavljene prej julijem 2013, tako brez hkratne nadomestitve tega izpada z ukrepi na prihodkovni ali odhodkovni strani ni mogoče. Ob tem se je treba tudi zavedati, da se znižanje stopnje DDV velikokrat prelije v višje marže dobaviteljev oziroma trgovcev, zato je vprašljivo (tudi glede na pretekle izkušnje ob zniževanju stopenj DDV za nekatere t.im. delovno intenzivne storitve v letu 2010) dejansko znižanje drobnoprodajnih cen blaga in storitev zaradi zniževanja stopenj DDV.

V zvezi z zadnjim dvigom stopenj DDV julija 2013 pa je ponovno treba poudariti, da se je takratna vlada že v času priprave Programa stabilnosti za leto 2013, ko je tehtala med uvedbo začasnega kriznega davka in dvigom DDV kot trajnega (strukturnega) ukrepa za konsolidacijo javnih financ, odločila za slednjega. Ker spremembe drugih določil Zakona o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju: ZDDV-1) takrat niso bile načrtovane in, ker to možnost daje sam ZDDV-1, je bila sprejeta odločitev, da se zvišanje stopenj uredi v Zakonu o izvrševanju proračuna, ob prvi spremembi ZDDV-1 pa prenese v sistemski zakon, kar je bilo dejansko upoštevano z novelo ZDDV-1 (ZDDV-1I), ki je bila uveljavljena v letu 2016.

Prispele pobude glede na trenutni proračunski položaj Slovenije tako ni mogoče podpreti.

Komentarji