Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Vecji nadzor nad porabo javnega denarja

1041 OGLEDOV 3 KOMENTARJI

Volil sem eno izmed strank, ki je prejela med 1 in 4 odstotke glasov, takoimenovani enoprocentniki. Ta stranka (štiri so v tem sklicu parlamenta) tako na podlagi rezultata prejema javni denar. Predlagam vladi, da uredi, da bodo take stranke, ki prejemajo javna sredstva imele obveznost nastopa na javni televiziji, ki ima za te namene prav poseben program (TV SLO 3), da tako državljani lahko vidimo, s čim se stranke ukvarjajo in kam gre naš denar. Na primer vsaj mesečno in vsaj en prispevek.

27 glasov
1 glas
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR A Ales Ferlan 1 predlog
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


27.11.2018

Odziv Ministrstva za kulturo

Zakon o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1) v okviru javne službe RTV Slovenija ureja tudi poseben nacionalni televizijski program, namenjen neposrednim prenosom sej Državnega zbora Republike Slovenije in njegovih delovnih teles ter predvajanju posnetkov teh sej, kadar neposredni prenos ni mogoč, in celovitemu informiranju javnosti tudi o vsem drugem parlamentarnem dogajanju, vključno s sejami Državnega sveta Republike Slovenije, mednarodnimi aktivnostmi parlamenta, posveti v organizaciji Državnega zbora Republike Slovenije oziroma njegovih delovnih telesih ali Državnega sveta Republike Slovenije in drugimi aktivnostmi, povezanimi z uresničevanjem ustavnih pristojnosti slovenskega parlamenta.

Glede na navedeno zakonsko ureditev javne službe RTV Slovenija poseben televizijski program, TV SLO 3, ni namenjen predstavitvi neparlamentarnih političnih strank, ampak informiranju v zvezi z dogajanjem v slovenskem parlamentu. O vsem preostalem političnem dogajanju, torej tudi o aktivnostih neparlamentarnih politični strank, pa RTV Slovenija celovito obvešča v okviru preostalih radijskih in televizijskih programov ter multimedijskega centra, pri čemer pa je odločitev o tem, katere konkretne programske vsebine bo uvrstila v svoj program, izključno v njeni pristojnosti.

Na podlagi ZRTVS-1 je v skladu z ustavno določbo o pravici do javnega obveščanja RTV Sloveniji zagotovljena institucionalna in programska avtonomija ter uredniška neodvisnost. Za oblikovanje programske politike RTV Slovenija (programske standarde, programske zasnove in sheme ter programsko-produkcijski načrt) je pristojen programski svet, strokovno programsko delo RTV Slovenije vodijo generalni direktor ter direktorja radia in televizije, konkretne programske odločitve pa sprejemajo odgovorni uredniki programov, ki so pri tem neodvisni in samostojni. Glede na navedeno z zakonom ni dopustno predpisati, da mora RTV Slovenija enkrat mesečno predvajati predstavitve neparlamentarnih strank, saj bi se s tem prekomerno poseglo v njeno ustavno in zakonsko varovano programsko avtonomijo in uredniško neodvisnost.

Ministrstvo za kulturo v zvezi z zadevnim predlogom še pripominja, da javnost delovanja in javnost finančnega poslovanja strank ureja Zakon o političnih strankah (ZPoIS). Zato je še dodatno neprimerno in nepotrebno, da se nadzor nad porabo javnih sredstev neparlamentarnih strank zagotovi tudi v ZRTVS-1.

Priloge:

Komentarji