Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Izplačilo dobička podjetja delavcem v obliki 13 plače

4382 OGLEDOV 6 KOMENTARJEV

Predlagam vladi, da omogoči delavcem izplačilo dobička iz podjetja po sistemu 50:50 med delodajalci in delojemalci.

Če je podjetje porabilo za BRUTO plače delavcev 100000EU, si ima pravico izplačati samo 100000EU dobička. Če bi si podjetje hotelo izplačati 120000EU dobička, bi delavcem moralo izplačati 20000EU BRUTO plače v obliki 13 plače.

Torej, iz tega zgoraj je razvidno, da sme delodajalec dati v žep točno toliko denarja, kolikor ga je dal delavcem. Moja logika je torej taka:

"Delojemalec rabi delodajalca točno toliko, kolikor delodajalec delojemalca!"

Brez delojemalcev podjetje ne more ustvarjati dobička, brez podjetja delodajemalec ne more delati. Delodajalec je lastnik obratov, delojemalec je pa lastnik dela.

Torej, lastniki obratov, torej delodajalci, si lahko izplačajo 50% dobička podjetja, sindikati-delavci, torej delojemalci, pa ostale 50%. V današnjem času je narejeno tako, da delodajalec sam določa, kaka bo plača delavcev, jaz pa se s tem ne strinjam!

Torej predlagam vladi, da uzakoni zakon, s katerim bi bile plače enake dobičku iz podjetja! Upam, da boste moj predlog podprli!

Lp

15 glasov
2 glasova
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR M mlad26 45 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • ZADNJA SPREMEMBA
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


09.09.2010

Odziv Ministrstva za gospodarstvo

Udeležba delavcev pri dobičku v Sloveniji je urejena z Zakonom o udeležbi delavcev pri dobičku (Uradni list RS, št. 25/08 v nadaljnjem besedilu: ZUDDob). Eno temeljnih načel omenjenega zakona je tako kot skoraj v vseh evropskih državah načelo prostovoljnosti, kar pomeni, da je udeležba delavcev pri dobičku prostovoljna, tako za delavce kot za družbo.

Letos spomladi se je v Državnem zboru Republike Slovenije sprejemala novela zgoraj omenjenega zakona. Eden od predlaganih amandmajev k novemu zakonu je bil tudi ta, da se pod določenimi pogoji v zakon vnese tudi obvezna udeležba delavcev pri dobičku, vendar na nekoliko drugačen način kot je predlagano v vašem predlogu. Predlog zakona, ki bi torej vključeval tudi obvezno delitev dobička, takrat zaradi različnih protiargumentov v Državnem zboru ni bil potrjen in tako še vedno velja obstoječi ZUDDob. Ob morebitnih pripravah sprememb sedanje ureditve, bo predlog ponovno preučen.

Priloge:

Popravki predloga

Verzija predloga z dne, 21.07.2010 | 12:29:25

Izplačila deividend delavcem v obliki 13 plače

Predlagam vladi, da omogoči delavcem izplačilo do obička iz podjetja po sistemu 50:50 med delodajalci in delojemalci.

Če je podjetje porabilo za BRUTO plače delojemalcev 100000EU denarja, si ima pravico izplačati samo 100000EU dividend. Če bi si podjetje hotelo izplačati 120000EU dividend, bi delavcem moralo izplačati 20000EU BRUTO plače v obliki 13 plače.

Torej, iz tega zgoraj je razvidno, da sme delodajalec dati v žep točno toliko denarja, kolikor ga je dal delavcem. Moja logika je torej taka:

"Delojemalec rabi delodajalca točno toliko, kolikor delodajalec delojemalca!"

Brez delojemalcev podjetje ne more ustvarjati dobička, brez podjetja delodajemalec ne more delati. Delodajalec je lastnik obratov, delojemalec je pa lastnik dela.

Torej, lastniki obratov, torej delodajalci, si lahko izplačajo 50% dobička podjetja, sindikati-delavci, torej delojemalci, pa ostale 50%. V današnjem času je narejeno tako, da delodajalec sam določa, kaka bo plača delavcev, jaz pa se s tem ne strinjam!

Torej predlagam vladi, da uzakoni zakon, s katerim bi bile plače enake dobičku iz podjetja! Upam, da boste moj predlog podprli!

Lp

Verzija predloga z dne, 21.07.2010 | 12:33:15

Izplačilo dobička podjetja delavcem v obliki 13 plače

Predlagam vladi, da omogoči delavcem izplačilo dobička iz podjetja po sistemu 50:50 med delodajalci in delojemalci.

Če je podjetje porabilo za BRUTO plače delavcev 100000EU, si ima pravico izplačati samo 100000EU dobička. Če bi si podjetje hotelo izplačati 120000EU dobička, bi delavcem moralo izplačati 20000EU BRUTO plače v obliki 13 plače.

Torej, iz tega zgoraj je razvidno, da sme delodajalec dati v žep točno toliko denarja, kolikor ga je dal delavcem. Moja logika je torej taka:

"Delojemalec rabi delodajalca točno toliko, kolikor delodajalec delojemalca!"

Brez delojemalcev podjetje ne more ustvarjati dobička, brez podjetja delodajemalec ne more delati. Delodajalec je lastnik obratov, delojemalec je pa lastnik dela.

Torej, lastniki obratov, torej delodajalci, si lahko izplačajo 50% dobička podjetja, sindikati-delavci, torej delojemalci, pa ostale 50%. V današnjem času je narejeno tako, da delodajalec sam določa, kaka bo plača delavcev, jaz pa se s tem ne strinjam!

Torej predlagam vladi, da uzakoni zakon, s katerim bi bile plače enake dobičku iz podjetja! Upam, da boste moj predlog podprli!

Lp

Komentarji