Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Finančna kazen za neustrezno odložene/odvržene smeti in splošno smetenje

2305 OGLEDOV 8 KOMENTARJEV

Slovenija je prelepa dežela. Čudovit kos zemlje na tem svetu. Nekateri jo vidijo tako, drugi pa se obnašajo kot da ni jutrišnjega dne. Kot da ne bo nekdo rabil te smeti pobrati. Mečejo smeti iz avtomobilov, mečejo odpadke na tla ker se jim ne da narediti par metrov do smetnjaka, smetijo dobesedno "kjer jim od riti pade". Imamo gozdove polne divjih odlagališč, ob cestah prava smetišča, pločniki pa niso kaj dosti boljši. Za neko civilizirano družbo, za ljudi ki spoštujejo deželo, okolje, naravo je to nedopustno. Predlagam da se uvede finanča kazen in družbeno koristno delo za tiste, ki smetijo v/po tej prelepi Sloveniji.

Vržeš na tla plastenko, pločevinko, škatljico cigaret..itd 1000 eur kazni in 10 ur pobiranja smeti. To ni nič novega. V Singapurju imajo to prakso (je že uvedlo in uvajajo jo tudi nekatera mesta po svetu) in rezultati so odlični.

Temu zakonu bi lahko oporekal le tisti, ki je nemarnež sam, ki mu ni nil mar za to prelepo deželo.

Predlog je bil dne 18.8.2018 zavrnjen z razlogom da je bil podoben predlog že enkrat obravnavan - dne 01.08.2017 kar je več kot leto dni nazaj; zotorej bi lahko predlog spet dali na obravnavo oz. galsovanje.

Smeti je z vsakim dnem več, v zadnjem času ozaveščanje o okoljevarstvu narašča in je dandanes veliko več ljudi, ki so pozorni na to, tako da verjamem, da bi predlog tokrat dobil veliko večjo podporo, tako med ljudmi kot med poslanci - vsi skupaj bi lahko pokazali da nam je mar za to deželo.

V odgovoru predloga podanega lansko leto dne 01.08.2017 piše da Nadzor nad izvajanjem Uredbe o odpadkih opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja - glede na to koliko smeti leži naokoli se tega nadzora ne opravlja ali pa je zelo pomankljiv in nedosleden. Zanima me/nas koliko kazni- nalogov za smetenje/neustrezno odlaganje odpadkov v okolje-naravo je bilo izdanih v zadnjem let/ par letih?

Drugi razlog (poleg tega da je nadzor pomankljiv) je najverjetneje tudi mila oz. prenizka kazen za posameznika 100 - 300 evrov. V kolikor bi bila kazen (predlagana 1000 evrov) bi bili ljudje veliko bolj pozorni na svoja dejanja in bi bila Slovenija manj onesnažena.

To da bi spremenili/dopolnili ta zakon (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15) in ga naredili strožjega oz sploh začeli izvajati (saj še nisem zasledil (med znanci ali v novicah) da bi bil kak posameznik kaznovan za smetenje) in poostrili nadzor bi blagodejno vplivalo tudi na turizem, boljši življenski prostor, vplival bi na bolj zdravo pridelavo hrane kot tudi na moralo in boljše-stabilnejše psihično stanje Slovencev.

Za konec: veliko vprašanje, ki si ga mora vsak sam postaviti: kako bi ta predlog za strožje kaznovanje kršenja nepravilnega odlaganja - oz. smetenja lahko bil slaba stvar za Slovenijo, Slovence, državo?

42 glasov
2 glasova
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR M mbau 2 predloga
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


08.10.2018

Odziv Ministrstva za okolje in prostor

V krovni uredbi s področja ravnanja z odpadki (Uredba o odpadkih) je določeno, da je odpadke prepovedano puščati v okolju, jih odmetavati ali z njimi nenadzorovano ravnati. Posameznik, ki je imetnik odpadkov, je za kršitev te določbe lahko kaznovan z globo od 100 do 300 evrov. Predpisane kazni pa so višje za osebe, ki opravljajo dejavnost (pravne osebe, samostojne podjetnike, posamezniki, ki opravljajo dejavnost) in njihove odgovorne osebe.

Poleg tega pa na podlagi Zakona o lokalni samoupravi občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (tako imenovane »izvirne naloge« občin), ki jih določi s splošnim aktom občine ali so določene z zakonom. V okviru teh nalog skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja. Podrobnejše naloge in način izvajanja nalog varstva okolja, skladno z 19. b členom tega zakona občina določi v odloku.

Nadzor nad izvajanjem določil odloka in iz tega izhajajoče kazenske določbe v primeru komunalnih odpadkov izvajajo občinske inšpekcijske službe.

Ministrstvo za okolje in prostor skuša poleg kazenskih ukrepov več energije usmeriti v informiranje o škodljivih vplivih nezakonitega odlaganja in smetenja. V boju zoper smetenje moramo sodelovati tako pristojni organi, potrošniki kot tudi proizvajalci (spodbuda k trajnostni uporabi proizvodov in ustreznemu ravnanju z njimi tudi po koncu njihove življenjske dobe).

Inšpekcija za okolje in naravo je v letih 2017 in 2018 na področju ravnanja z odpadki v 275 primerih izrekla globe v višini 724.198 evrov. Globe se nanašajo na celotno področje ravnanja z odpadki (vključujoč smetenje/neustrezno odlaganje), v 550 primerih pa je bil kršiteljem izdan opomin.

Komentarji