Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Nezadostna podpora

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Določitev zakonskih rokov za dokončanje geodetskih storitev

787 OGLEDOV 0 KOMENTARJEV

Geodetska podjetja izvajajo geodetske storitve na podlagi Zakona o geodetski dejavnosti - ZGeoD-1 (Uradni list RS, št. 77/10 in 61/17 - ZAID) in v skladu z Zakonom o evidentiranju nepremičnin - ZEN (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 - Odl. US, 79/12 - Odl. US, 61/17 - ZAID in 7/18). To je geodetska storitev, ki jo naroči stranka, lastnik parcele. Po končani storitvi geodetsko podjetje izda račun in stranki preda izdelan elaborat. Za evidentiranje sprememb, na podlagi izdelanega elaborata, mora lastnik parcele, na geodetsko upravo, vložiti zahtevo. Sestavni del zahteve je izdelan elaborat geodetske storitve. V primeru, da elaborata geodetske storitve, ki se ga naroči, od geodetskega podjetja že leto dni ne prejmeš, lahko geodetsko podjetje prijaviš: tržnemu inšpektorju, Inženirski zbornici Slovenije, Matična sekcija geodetov, katera lahko prijavo preda Disciplinski komisiji.

Posebnega roka za dokončanje geodetske storitve v zakonu ni. Predlagam določitev zakonskih rokov za dokončanje geodetskih storitev

10 glasov
0 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR F Ferenc 72 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE

Komentarji