Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

V osnovne šole novi predmet o sreči

1276 OGLEDOV 10 KOMENTARJEV

V tisoč osnovnih šolah v indijskem glavnem mestu New Delhi bodo v prihodnjem šolskem letu dodali nov predmet – o sreči. Vsak šolski dan bodo tako učenci začeli z eno uro učenja o sreči, o tem, kaj je v življenju res pomembno, o tem, kako naj učenci skrbijo zase in za svojo srečo. S tem poskušajo učencem olajšati stres, po katerem zaradi natrpanih urnikov slovijo indijske šole, ki se hvalijo s tem, da izobražujejo vrhunske znanstvenike, predvsem matematike, ne pa tudi zadovoljnih in srečnih ljudi. Zato na urah sreče govorijo o posameznikih (Konfucij, ..), ki so lahko navdih. Meditirajo in se učijo tehnik pozitivne motivacije. Razmišljajo, da bi podobne ure o sreči vpeljali tudi na univerze.

Predlagam uvedbo predmeta o sreči v slovenske osnovne šole.

39 glasov
12 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR F Ferenc 72 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


27.11.2018

Odziv Zavoda RS za šolstvo

Na Zavodu RS za šolstvo (ZRSŠ) kot del spodbudnega učnega okolja na več načinov spodbujamo in se zavzemamo za vzgojo za dobre odnose (s samim seboj, z drugimi), kot temelj za zadovoljstvo v življenju/blagostanje oz. »srečo«. Glede na prevladujoče razvojno raziskovalne trende na tem področju dajemo pri poimenovanju prednost terminom (in z njim povezanim konceptom) kot so »odnosna kompetenca«, čustvena in socialna pismenost, ter dobro psihično in fizično počutje/wellbeing, ki so vsi podlaga za zadovoljstvo v življenju oz. srečo. Obstaja namreč veliko soglasje strokovnjakov (med drugim npr. s področja razvojne psihologije, pozitivne edukacije, tudi OECD ter nevroznanosti in kognitivne znanosti) glede pomembnosti odnosne kompetence ter čustvene in socialne pismenosti kot skupnega kroskurikularnega cilja ki imajo lahko za učinek srečo. Sreča je seveda zaželen učinek, vendar pa je nadpomenka sreči zrel odnos do sebe in do drugih, t.i. osebnostna integriteta/zrelost, ki lahko vodi k sreči, ima pa tudi širši pomen: zrelo spoprijemanje z življenjskimi izzivi in prosocialno naravnanost, ki niso nujno sreča sama po sebi oz. povezani z zadovoljstvom, ampak tudi s premagovanjem ovir, zorenjem, integriteto-kar je lahko povezano z začasnim odpovedovanjem svojemu zadovoljstvu na račun skupnega dobrega, kar pa seveda v končni fazi spet vodi k pozitivnim občutjem. A ravno zato je poimenovanje s srečo nekoliko preozko in deloma kontroverzno, ker lahko na prvi pogled (brez obširne utemeljitve) asociira zgolj z egocentrično skrbjo za lastno dobro. Z omenjenimi: odnosno kompetenco, čustveno in socialno pismenostjo in širše, spodbudnim in varnim učnim okoljem, se na ZRSŠ sistematično ukvarjamo že vrsto let. V zadnjih letih je tem temam in kompetencam na ZRSŠ posvečeno največ poudarka na usposabljanjih za učitelje in kolektive, namenjenih razvijanju čustvene in socialne pismenosti ter vključujoče razredne in šolske klime. Seminarji so dobro obiskani. Lani je ZRSŠ izdal priročnik Vključujoča šola, ki se posveča: vključujoči šoli, formativnemu spremljanju, vodenju razreda za dobro klimo in vključenost, čustvenemu in socialnemu opismenjevanju ter moderiranju vključujočih procesov v skupnosti. Priročnik vsebuje vrsto uporabnih orodij, vprašalnikov za refleksije, opomnikov za razprave, primerov in namigov ter priporočenih strategij.

Komentarji