Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Brezplačno cepljenje za krvodajalce

837 OGLEDOV 4 KOMENTARJI

Spoštovani,

predlagam, da se krvodajalcem omogoči brezplačno cepljenje vsakih 5 let po njihoveme izboru (gripa, hepatitis, meningitis....). Na podlagi baze krvodajalcev bi se krvodajalcem omogočilo brezplačno cepljenje po njihovem izboru, s tem bi se povečala precepljenost prebivalcev in manjše tveganje pri transplatacijah plazme, krvi .....

Lep pozdrav

22 glasov
5 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR A Aco80 1 predlog
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


18.12.2018

Odziv Ministrstva za zdravje

V Republiki Sloveniji je izvajanje cepljenja urejeno z Zakonom o nalezljivih boleznih in Pravilnikom o določitvi Programa cepljenja in zaščite z zdravili. Brezplačno cepljenje je v skladu z omenjeno zakonodajo omogočeno predšolskim in šolskim otrokom, zaposlenim v okviru ocene tveganja delovnega mesta ter vsem prebivalcem v primeru zdravstvene in epidemiološke indikacije, ki jo postavi zdravnik ustrezne specialnosti. V teh primerih se stroški cepljenja krijejo iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja oziroma jih za zaposlene krije delodajalec. Sicer so vsa cepljenja dostopna tudi ostalim prebivalcem, le da je plačnik v teh primerih oseba sama.

V zadnjih letih v Sloveniji res opažamo rahel padec deleža cepljenih proti posameznim nalezljivim boleznim, zato smo na ministrstvu v lanskem letu ustanovili delovno skupino za oblikovanje ukrepov za dvig precepljenosti, ki je v ta namen pripravila niz aktivnosti. Nekaj nalog iz načrta ukrepov, ki se vseskozi posodablja, se je do sedaj že izvedlo, nekatere se trenutno še izvajajo, predvsem promocija cepljenja.

Priporočeni ukrepi za izboljšanje precepljenosti, tudi po zgledu drugih evropskih držav, so predvsem okrepljeno komuniciranje in ozaveščanje laične in strokovne javnosti s ciljem povečanja zaupanja v cepljenje ter izobraževanje strokovne in laične javnosti. Zagotavljanja brezplačnega cepljenja krvodajalcem po njihovem lastnem izbori ni med temi ukrepi.

Poleg tega ne gre zanemariti dejstva, da v skladu s 23. členom Zakona o preskrbi s krvjo za krvodajalstvo veljajo načela prostovoljnega, anonimnega in neplačanega dajanja krvi.

V kolikor bo stroka prepoznala ukrep kot strokovno utemeljen, bo potrebno za njegovo izvedbo zagotoviti vire financiranja in zagotoviti njegovo izvedljivost.

Podan predlog je strokovno in stroškovno pomanjkljivo obrazložen, zato ministrstvo za zdravje predloga ne more podpreti.

Komentarji