Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Obvezni vodomati na javnih krajih

1262 OGLEDOV 8 KOMENTARJEV

V Sloveniji imamo to srečo, da je voda iz pipe (tj. iz javnega vodovoda) pitna. Ta voda je večinoma tudi izvrstne kvalitete ter ustrezna brez posebne priprave.

Zato smo Slovenci (za razliko od prebivalcev mnogih držav v drugih delih sveta) od nekdaj pili vodo iz pipe. Posledično v Sloveniji za kupovanje vode v plastenkah (oz. drugačni embalaži) načeloma ni bilo potrebe oz. po pakirani vodi sploh ni bilo povpraševanja. Slednjega je bilo potrebno umetno ustvariti.

To se je tudi zgodilo, in sicer z različnimi uveljavljenimi prodajnimi prijemi. Med njimi velja omeniti zlasti agresiven marketing. Poleg tega pa je pomemben vidik izrednega uspeha s prodajo pakirane vode tudi dejstvo, da je na javnih krajih voda iz pipe pogosto nedostopna.

- Kolikokrat ste že kupili vodo v plastenki na bencinskem servisu, ker voda iz pipe enostavno ni bila na voljo?

- Kje je v velikih nakupovalnih centrih mogoče natočiti / piti vodo iz pipe?

- So vse občine, bolnišnice in druge javne ustanove v katere zahajate opremljene z vodnimi avtomati?

Iz teh razlogov je množično kupovanje pakirane vode postalo praksa, in to tudi v situacijah, ko to resnično ni potrebno in bi marsikateri Slovenec raje pil vodo iz pipe. Voda v plastenkah je (večinoma) slabše kvalitete, po drugi strani pa je povzročitelj več vrst onesnaženja (plastenke za enkratno uporabo; energetsko neracionalen transport vode; itd). Vse to so negativne eksternalije, ki jih povzroča želja po zasebni koristi proizvajalcev pakirane vode, tržna iniciativa za omogočanje oz. spodbujanje pitja vode iz pipe pa ne obstaja. Zato je to področje, ki ga mora država zaradi javne koristi ustrezno regulirati.

Predlagam, da se zato predpiše obvezno postavljanje vodnih avtomatov z vodo iz pipe na čim več javno dostopnih mestih (državnih, občinskih, zasebnih), predvsem:

- vsaka bencinska črpalka vsaj en vodomat na vidnem mestu

- vsak nakupovalni center določeno število vodomatov na enoto površine na najbolj izpostaljenih mestih

- vsaka državna in občinska javna ustanova vsaj en vodomat (bolnišnice, fakultete, šole, vrtci, centri za socialno delo, zavodi za zaposlovanje, izpostave ZZZS, izpostave ZPIZ, upravne enote, občine, itd.)

- vsak muzej, vsaka galerija

- itd.

Vodomati bi morali omogočati tako točenje vode v lastno embalažo, kot tudi neposredno pitje (za primere, ko embalaža ni na voljo). Vse navedeno je mogoče ustrezno regulirati na način, da pri izvajanju ne bi prihajalo do neživljenjskih situacij (npr. izjeme za manjše javne kraje; izjeme, če bi bilo stroški postavitve previsoki, ipd.). Stroške postavitve bi nosili lastniki javnih mest; glede zasebnikov je to upravičeno zato, ker imajo sami korist od tega, da se ljudje na njihovem javnem kraju nahajajo. Stroški same vode za zanemarljivi. Sploh državne ustanove v zadnjem času sicer že pogosto imajo vodomate, vendar pa je tega na splošno gledano premalo.

24 glasov
4 glasovi
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR B baron 1 predlog
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


23.10.2018

Odziv Ministrstva za okolje in prostor

Slovenija je ena izmed najmanjših držav v Evropi, a je glede vodnih virov med najbogatejšimi evropskimi državami. V primerjavi z razvitimi državami je kakovost voda v Sloveniji v samem evropskem vrhu. Eden od razlogov je brez dvoma ta, da večina rek izvira na ozemlju Slovenije. Za veliko evropskih držav je površinska voda zelo pomemben vir pitne vode, medtem, ko se v Sloveniji s pitno vodo iz površinskega vira oskrbuje le približno 3 % prebivalstva. Podzemna voda je vir pitne vode za približno 97 % prebivalcev v Sloveniji. Njena kakovost v mnogih pomembnih vodonosnikih ustreza vsem zahtevam za pitno vodo zato jo lahko uživamo v naravnem stanju, kar je velika prednost Slovenije, saj je to v evropskem prostoru in tudi drugod po svetu redkost (vir: Kakovost voda v Sloveniji).

Za oskrbo s pitno vodo je pomembna kakovost pitne vode. Mikrobiološko in kemijsko ustrezna je predvsem voda, zagotovljena z večjimi vodooskrbnimi sistemi, ki lahko zagotavljajo ustrezno obdelavo vode, in kjer so določena vodovarstvena območja. Za oskrbo s pitno vodo in druge uporabe vode porabimo v Sloveniji le manjši delež razpoložljive vode, in sicer okoli tri odstotke razpoložljivega odtoka vode.

Za Slovenijo so vprašanja, povezana z učinkovitim upravljanjem vode, pomemben vidik v okviru priprav in izvajanja prav vseh nacionalnih upravljavskih politik. Prav gotovo Slovenija predstavlja primer dobre prakse na področju oskrbe s pitno vodo in varovanja vodnih virov, kar omogoča neposredno uporabo pitne vode iz pipe.

Smo ena izmed redkih držav, ki ima pravico do pitne vode opredeljeno z ustavo. Tako je določena (zdravstveno ustrezna) pitna voda kot človekova pravica, katere zaščita in zagotavljanje je povzdignjena na ustavno raven. Nadalje ustava opredeljuje tudi, da so vodni viri javno dobro v upravljanju države in da služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo.

Z zadovoljstvom spremljamo naraščajoče zavedanje pomena pitne vode in pozivov k njeni neposredni uporabi iz pipe. Postavitev pitnikov sicer ne sodi v okvir izvajanja obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo. Strokovno pa želimo podpirati prakse, ki omogočajo možnost porabe pitne vode na javni infrastrukturi in na javnih mestih brez posebnega dodatnega plačila, seveda ob normalnih količinah uporabe te vode. Prvenstveno, pred regulacijo obveznosti postavitve pitnikov na javnih mestih, pa je pomembno tudi ozaveščanje na strani uporabnika nestekleničene pitne vode in tudi na strani ponudnika pitnikov, kot so to lahko lokalne skupnosti in tudi drugi potencialni ponudniki postavitve pitnikov na javnih mestih.

Komentarji