Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Stroški referenduma

4889 OGLEDOV 8 KOMENTARJEV

Predlagam, da se stroški referenduma delno ali v celoti pokrijejo iz plač poslancev. Poslanci so izvoljeni in so plačani za to da delajo v imenu državljanov, tudi plačani so iz denarja davkoplačevalcev. Če se poslanci niso zmožni sporazumet o npr. nekem zakonu in razpišejo referendum, to pomeni da niso opravili tega, za kar so izvoljeni in plačani, to je sprejemati odločitve v imenu državljanov, ki so jih izvolili, torej si ne zaslužijo plače, niso opravili svojega dela.

Predlagam, da v primeru če poslanci niso zmožni se sporazumeti in preložijo breme odločitve na državljane, kljub temu da so poslanci izvoljeni da sprejemajo odločitve v imenu državljanov, se del denarja za pokritje stroškov referenduma vzame iz njihovih plač. Torej naj imajo poslanci v primeru da razpišejo referendum nižje mesečne plače v tolikšni meri da se stroški referenduma pokrijejo delno ali v celoti.

V tem primeru, bi se mogoče poslanci bolj potrudili in bolj sodelovali pri sprejemanju pomembnih zakonov in ne bi prelagali svojega dela na državljane. Naprimer v primeru referenduma o arbitrežnem sporazumu smo se morali državljani odločati o temi, ki je bila zgleda da pretežka za vse poslance, pravnike, magistre, doktorje... Poslanci se niso znali sporazumeti in so breme dali na ramena državljanov, tako da bodo lahko rekli v primeru slabega izzida, sej so se državljani tako odločili, mi nismo nič krivi. Kako se lahko državljani odločamo o temi o kateri si niso enotni niti pravniki?

Lep pozdrav!

14 glasov
7 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR T T_Eclipse 6 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


09.09.2010

Odziv Ministrstva za javno upravo

V mnenje ste nam poslali predlog, v katerem se predlaga, naj stroške referenduma delno ali v celoti pokrijejo poslanci, ker so poslanci izvoljeni in plačani za to, da delajo v imenu državljanov, za kar so tudi plačani iz denarja davkoplačevalcev. Ker naj poslanci ne bi bili zmožni sporazumeti se o določenem zakonu, razpišejo referendum, ne opravijo svoje naloge, torej naj si ne bi zaslužili svoje plače; zato naj imajo nižje mesečne plače v tolikšni meri, da stroške referenduma deloma ali v celoti pokrijejo sami.

Po mnenju Ministrstva za javno upravo, ki je pristojno za pripravo in tolmačenje Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Ur. l. RS, št. 26/07 – UPB2), ni razloga za sprejem takšne ureditve; podobne ureditve tudi primerjalno-pravno ni mogoče zaslediti. Referendum je ustavna pravica, pri kateri gre že po sami naravi za obliko neposrednega odločanja volivcev o sprejemu ali spremembi zakona, za katerega je sicer pristojno predstavniško telo. Menimo, da je to pomembna ustavna pravica, ne pa »preložitev bremena odločitve na državljane«, in je ne gre omejevati na predlagani način. V marsikateri demokratični državi je referendum v določenih primerih, predvsem npr. za veljavnost sprememb ustave, celo obvezen (Irska, Avstralija, Švica…).

Predloga glede na navedeno ne podpiramo.

Priloge:

Komentarji