Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Uvedba predmeta CPP v 3.letnike SŠ

1853 OGLEDOV 8 KOMENTARJEV

Glede na dejstvo, da je v Sloveniji med povzročitelji prometnih nesreč veliko mladih voznikov, da pri opravljanju vozniškega izpita tako AM, A1, 2 in A kot B kategorije, velika večina doživlja to kot stres, predlagam, da se v letni šolski načrt za 3.letnike SŠ vključi predmet CPP, ki bi pokrival:

- Poznavanje znakov, simbolov, križišč .... v cestnem prometu

- Ravnanje voznikov v različnih prometnih situacijah

- Kultura voznika in njegovo vedenje

- Nevarnosti na cesti in ostale posebnosti cest ter okolja, skozi katerega so speljane

- Prvo pomoč

- Aktivna, Pasivna varnost

- Osnovne funkcije ( sklopka, menjalnik, zavore, ogrevanje ...) avtomobila, motorja in njihov namen

Prepričan sem, da bi dijakom dal tak predmet veliko znanja in jih pripravil, da bi vozniški izpit začeli dojemati drugače. Tako bi na tečaj CPP ob opravljanju izpita prišli z predznanjem, ki bi ga na tečaju samo obnovili in teoretični del, katerega opravljena uspešnost je sedaj nekje 48,62% (pridobljen podatek iz info točke izpitnega centra Področja 05) bi se zagotovo dvignila.

Hkrati bi imeli učitelji dovolj časa (tj. šolsko leto), da v dijakih prebudijo zavest defenzivnega voznika.

32 glasov
13 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR R Robert Klopčič 1 predlog
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


21.08.2018

Odziv Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Zahvaljujemo se za Vašo pobudo, da se v tretjih letnikih srednjih šol posebno pozornost namenili poznavanju cestno-prometnih predpisov. Marsikatera srednja šola te vsebine že ponuja v okviru interesnih dejavnosti, kamor tovrstne vsebine sodijo. Interesne dejavnosti so sestavni del predmetnikov izobraževalnih programov nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja ter srednjega poklicno-tehniškega izobraževanja. Čeprav je namen interesnih dejavnosti razbremeniti dijake od šolskega pouka, pomenijo med drugim tudi enega od načinov za razširjanje in poglabljanje splošnega in posebnega znanja, na eni strani povezanega s cilji programov, ki jih izvaja posamezna šola, ter na drugi strani s spoznanji o socialnem okolju, v katerem šola deluje. Hkrati je z interesnimi dejavnostmi dijakom omogočeno, da odkrivajo tudi področja, ki niso opredeljena s programom, po katerem se izobražujejo, ter da spoznavajo svoje talente, jih razvijajo in ohranjajo svojo posebnost oziroma različnost. Vsebina, povezana s prosto izbiro dijaka, je lahko tudi tečaj cestno-prometnih predpisov.

Obvezne izbirne vsebine opredeljuje 33. člen zakona o gimnazijah. Te vsebine so v dogovorjenem minimalnem obsegu obvezne za vse tipe gimnazij. Izvede in/ali organizira jih šola. Šole lahko same določijo obliko in načine izvedbe. Vsebine so obvezne v določenem obsegu, šola pa lahko po svoji presoji ponudi tudi obširnejše vsebine. Dijak mora do zaključka izobraževanja opraviti vse obvezne vsebine.

Dijaki lahko prosto izbirajo iz kataloga obveznih izbirnih vsebin, ki ga pripravi Zavod RS za šolstvo ali iz kataloga obveznih izbirnih vsebin posamezne šole, ki ga šola priloži v letni delovni načrt. Šola določi nekatere vsebine iz obeh katalogov kot obvezno ponudbo šole.

Glede na navedeno, Vaša pobuda sodi v izvedbeno pristojnost srednjih šol, MIZŠ izvajanja tega ne more zapovedati šolam. Kot zapisano že uvodoma, pa je dejstvo, da določene srednje šole te vsebine že imajo med interesnimi dejavnostmi.

Komentarji