Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Nedovoljeno parkiranje tovornjakov na AC in HC

1865 OGLEDOV 4 KOMENTARJI

Vozniki tovornjakov na AC sistematično kršijo pravila cestnega prometa in parkirajo na površinah, kjer je to z zakonom prepovedano - na vozišču priključkov, na pospeševalnih in odstavnih pasovih, v SOS nišah ter na ostalih površinah, kjer je prepovedano parkiranje in ustavljanje.

Policija sistematično kršenje zakonodaje v celoti tolerira in je na počivališčih ni ali pa se mirno vozi mimo tako parkiranih vozil. Gre skoraj izključno za tovornjake z vzhodnoevropskimi registrskimi tablicami, ki tudi sicer na naših AC izrazito prevladujejo. Vlado pozivam, da od policije zahteva, da nemudoma začne izvajati svoja pooblastila. Če policija ne ve kako to storiti, naj gre pogledat v sosednjo Avstrijo, kjer so ravno z učinkovitim nadzorom in doslednim kaznovanjem naredili red, hkrati pa bistveno zmanjšali količino tranzitnega prometa ter tako zaščitili državljane pred onesnaževanjem ter pretirano gnečo na avtocestah. Izgovarjanje, da ni zadostnih parkirnih površin, je neumestno, saj jih npr. ni tudi v Ljubljani, kar pa ne pomeni, da lahko vozniki parkiramo na priključnih, na pločnikih ali kar na vozišču. Policija uporablja različna merila za domače in tuje voznike - prve dosledno kaznuje, drugim pa je dovoljeno vse!

PREDLOG SISTEMSKE REŠITVE: Policija naj nemudoma začne izvajati nadzor ter dosledno kaznuje vse prekrškarje, na način kot to počne policija na avstrijskih avtocestah. Za izvajanje takšnega nadzora niso potrebne nobene dodatne kapacitete, saj bi povsem zadoščalo že nekaj patrulj, seveda, če bi le-te opravljale svoje delo, ne pa mižale pred prekrški.

18 glasov
2 glasova
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR A ahac36 nuncij 102 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • ZADNJA SPREMEMBA
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


28.08.2018

Odziv Ministrstva za notranje zadeve

Ena izmed nalog policije, ki izhajajo iz njenih temeljnih dolžnosti, je tudi nadzor in urejanje prometa na javnih in nekategoriziranih cestah, ki so dane v uporabo za javni promet (4. člen Zakona o nalogah in pooblastilih policije, ZNPPol). Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) s 13. členom določa, da policisti nadzirajo in urejajo promet tudi na avtocestah in hitrih cestah. Zaradi zagotavljanja varnosti policija stremi k stalni prisotnosti policijskih patrulj na avtocestnih povezavah. Posledično policisti nadzorujejo tovorni promet ob rednem delu (s patruljiranjem) ali z izvajanjem poostrenih nadzorov.

ZPrCP z določbo 30. člena prepoveduje parkiranje ali ustavitev vozil na avtocesti ali hitri cesti. Zaradi kršitve desetega in enajstega odstavka 30. člena ZPrCP policija na letni ravni izvede večje število ukrepov zoper vse kršitelje, vključno z vozniki tovornih vozil. Podatki o ukrepih:

  • 2016: skupaj 926 ukrepov, 775 plačilnih nalogov, 1 odložilen predlog, 150 opozoril
  • 2017: skupaj 1319 ukrepov, 1214 plačilnih nalogov, 2 odložilna predloga, 101 opozorilo, 2 odločbi v hitrem postopku
  • 1. polletje 2018: skupaj 514 ukrepov, 432 plačilnih nalogov, 2 odložilna predloga, 77 opozoril, 3 odločbe v hitrem postopku

Iz tako predstavljenih podatkov izhaja, da se število ukrepov s tega področja povečuje. Zato očitki, da policija ne izvaja nadzora nad nepravilno parkiranimi (ustavljenimi) tovornimi vozili na avtocestah in hitrih cestah, niso utemeljeni.

Policija kljub kadrovskemu primanjkljaju in prednostnim obravnavanjem kršitev, ki so vzrok prometnim nesrečam, ne opušča svojih nalog, oziroma izvaja nadzor tudi na omenjenem področju.

Zato predlagane rešitve omenjenega problema ni mogoče iskati le v doslednem ukrepanju zoper vsa napačno parkirana vozila, temveč tudi v povečanju površin parkirnih prostorov, namenjenih zlasti tovornim vozilom (lahko tudi plačljivih) ob tranzitnem koridorju. Obenem še izpostavljamo, da se tovorni tranzitni promet kontinuirano povečuje.

Glede očitka, da policija uporablja neenaka merila in kaznuje le domače voznike izpostavljamo direktivo 2006/22 ES Evropskega parlamenta in Sveta. Na podlagi 4. člena omenjene direktive morajo nadzorni organi cestna preverjanja opravljati brez diskriminacije (diskriminacija ne sme temeljiti na podlagi države registracije, države stalnega prebivališča, države v kateri je ustanovljeno podjetje,…), zato policija poostrene nadzore načrtuje tako, da se prevozniki iz posameznih držav nadzirani uravnoteženo glede na prisotnost na posameznih vrstah cest. Na državnih in lokalnih cestah so večinoma nadzirani domači prevozniki (lokalni transport), medtem ko je na avtocestah nadzor prvenstveno usmerjen na tuje prevoznike (mednarodni transport). Iz statističnih podatkov v spodnji tabeli je razvidno, da je nadzor nad tujimi in domačimi tovornimi vozili uravnotežen in ni nikakor usmerjen le v domače voznike.

Kršitve cestnih prometnih predpisov voznikov tovornih vozil:

  • 2016: 19.497 kršitev (Slovenija 11.080, ostale države EU 5.574, tretje države 2.843)
  • 2017: 34.367 kršitev (Slovenija 18.007, ostale države EU 11.187, tretje države 5.173)
  • 1. polletje 2018: 14.294 kršitev (Slovenija 7.791, ostale države EU 4.344, tretje države 2.159)

Glede na predstavljene podatke menimo, da predlog ni primeren za nadaljnjo obravnavo, saj policija skladno s svojimi zmožnostmi izvaja svoje naloge s tega področja.

Kljub temu vidimo celostno rešitev opisanega problema tako v kadrovski popolnitvi prometne policije, dodatnih parkirnih površinah in v izboljšanem obveščanju o prostih parkirnih mestih ob mednarodnih cestnih povezavah.

Priloge:

Popravki predloga

Verzija predloga z dne, 06.07.2018 | 16:54:03

Nedovoljeno parkiranje tovornjakov na AC in HC

Vozniki tovornjakov na AC sistematično kršijo pravila cestnega prometa in parkirajo na površinah, kjer je to z zakonom prepovedano - na vozišču priključkov, na pospeševalnih in odstavnih pasovih, v SOS nišah ter na ostalih površinah, kjer je prepovedano parkiranje in ustavljanje. Policija sistematično kršenje zakonodaje v celoti tolerira in je na počivališčih ni ali pa se mirno vozi mimo tako parkiranih vozil. Gre skoraj izključno za tovornjake z vzhodnoevropskimi registrskimi tablicami, ki tudi sicer na naših AC izrazito prevladujejo. Vlado pozivam, da od policije zahteva, da nemudoma začne izvajati svoja pooblastila. Če policija ne ve kako to storiti, naj gre pogledat v sosednjo Avstrijo, kjer so ravno z učinkovitim nadzorom in doslednim kaznovanjem naredili red, hkrati pa bistveno zmanjšali količino tranzitnega prometa ter tako zaščitili državljane pred onesnaževanjem ter pretirano gnečo na avtocestah. Izgovarjanje, da ni zadostnih parkirnih površin, je neumestno, saj jih npr. ni tudi v Ljubljani, kar pa ne pomeni, da lahko vozniki parkiramo na priključnih, na pločnikih ali kar na vozišču. Policija uporablja različna merila za domače in tuje voznike - prve dosledno kaznuje, drugim pa je dovoljeno vse! PREDLOG SISTEMSKE REŠITVE: Policija naj nemudoma začne izvajati nadzor ter dosledno kaznuje vse prekrškarje, na način kot to počne policija na avstrijskih avtocestah. Za izvajanje takšnega nadzora niso potrebne nobene dodatne kapacitete, saj bi povsem zadoščalo že nekaj patrulj, seveda, če bi le-te opravljale svoje delo, ne pa mižale pred prekrški.

Komentarji