Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Nezadostna podpora

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Padavinski davek za demontažne tende, senčnike

1771 OGLEDOV 26 KOMENTARJEV

Gostinci, ki imajo svoje demontažne tende, ki enako lovijo dež kot strehe stanovanjskih objektov, kjer stojijo ti lokali, ne plačujejo odpadne padavinske vode. Demontažne tende so streha gostinskega objekt, za katere bi morala veljate določbe Uredbe, ki nalaga plačevanje odpadne padavinske vode.

Količino padavinske odpadne vode v 13. členu določa Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 87/12, št. 109/12, v nadaljevanju Uredba), ki izvajalcu JGS za obračun storitev odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode nalaga, da upošteva povprečno letno količino padavin v obdobju zadnjih petih let v vašem geografskem območju, ki so izmerjene pri meritvah državne mreže meteoroloških postaj (ARSO - meteo.arso.gov.si ) in preračunane na površino strehe, s katere se padavinska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo ali čisti na čistilni napravi.

Povprečna letna količina padavin obdobja zadnjih petih let na 1 m2 površine strehe znaša 1,4287 m, posledično mesečno količino za obračun storitev izračunate po naslednji formuli: površina strehe m2*1,4287m/12mesecev.

Predlagam, da se spremenijo določbe navedene Uredbe, ki nalaga plačevanje odpadne padavinske vode in hkrati tudi posledično določbe zakona o graditvi objektov.

7 glasov
23 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR F Ferenc 72 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE

Komentarji