Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Prepoved stavke javnega sektorja

2073 OGLEDOV 10 KOMENTARJEV

Po zgledu Nemčije predlagam prepoved stavke javnega sektorja.

29 glasov
24 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR M mmaree281 5 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


30.07.2018

Odziv Ministrstva za javno upravo

V zvezi s posredovanim predlogom pojasnjujemo, da je v Republiki Sloveniji treba upoštevati ustavno ureditev, in sicer določbe Ustave Republike Slovenije, ki v 77. členu ureja pravico do stavke in določa, da imajo delavci pravico do stavke. Če to zahteva javna korist, se lahko pravica do stavke, upoštevajoč vrsto in naravo dejavnosti, z zakonom omeji. Skladno z ustavo je torej pravica do stavke ena izmed človekovih pravic, za katero je način njenega uresničevanja predpisan z zakonom. Prav tako pa je možno pravico do stavke, kot izhaja iz ustavne določbe, omejiti le z zakonom, pri čemer pa je treba upoštevati vrsto in naravo dejavnosti. Upoštevaje navedeno je bilo v Republiki Sloveniji sprejetih in uveljavljenih nekaj področnih zakonov, ki vsebuje določbe glede omejitve pravice do stavke. Splošno pa to področje ureja Zakon o stavki, ki v 7. členu opredeljuje pogoje za stavko v širšem javnem sektorju (»dejavnostih posebnega družbenega pomena«) in med drugim določa, da se »pravica do stavke delavcev v organizacijah in pri delodajalcih, ki opravljajo dejavnost ali dela posebnega družbenega pomena, lahko uveljavi samo pod pogojem, da se zagotovi minimum delovnega procesa, ki zagotavlja varnost ljudi in premoženja ali je nenadomestljiv pogoj za življenje in delo občanov ali delo drugih organizacij in izpolnjevanje mednarodnih obveznosti.« Upoštevaje navedeno predloga glede prepovedi stavke v javnem sektorju ni možno realizirati, skladno z ustavno določbo pa je stavka v javnem sektorju omejena s področnimi zakoni, ki za vsako dejavnost posebej določajo vrsto in obseg nalog, ki jih je med stavko treba opravljati. Predlog ni primeren za nadaljnjo obravnavo.

Priloge:

Komentarji