Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Program TV Koper

2030 OGLEDOV 6 KOMENTARJEV

Zahtevam od vlade RS da sprejme akt ali zakon, ki bo določal, da morajo manjšinske televizije kot je omenjena TV Koper obvezno prevajati program, da jih lahko razume tudi večina v državi.

Kot državljan in financer RTV- ja pričakujem, da se to uredi tako, da bom program lahko spremljal tudi v svojem jeziku in da bom kaj razumel.

18 glasov
4 glasovi
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR M Marko Ribič 15 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


30.07.2018

Odziv Ministrstva za kulturo

Ministrstvo za kulturo odgovarja, da so posebne pravice avtohtone italijanske narodne skupnosti v Sloveniji zagotovljene z Ustavo Republike Slovenije, ki v 64. členu med drugim določa, da je avtohtoni italijanski narodni skupnosti ter njenim pripadnikom zagotovljena pravica, da svobodno uporabljajo svoje narodne simbole in da za ohranjanje svoje narodne identitete ustanavljajo organizacije, razvijajo gospodarske, kulturne in znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter dejavnosti na področju javnega obveščanja in založništva. Država gmotno in moralno podpira uveljavljanje teh pravic. Ustavno zagotovljene pravice avtohtone italijanske narodne skupnosti na področju javnega obveščanja se uveljavljajo z Zakonom o Radioteleviziji Slovenija (v nadaljnjem besedilu: ZRTVS-1). Ta v 1. členu določa, da je RTV Slovenija javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena, ki opravlja javno službo na področju radijske in televizijske dejavnosti, določeno s tem zakonom, z namenom zagotavljanja demokratičnih, socialnih in kulturnih potreb državljank in državljanov Republike Slovenije, Slovenk in Slovencev po svetu, pripadnic in pripadnikov slovenskih narodnih manjšin v Italiji, Avstriji in Madžarski, italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji, ter druge dejavnosti v skladu s tem zakonom in Statutom RTV Slovenija ter zakonom, ki ureja področje medijev. Na podlagi 3. člena ZRTVS-1 pa javna služba RTV Slovenije obsega ustvarjanje, pripravljanje, arhiviranje in oddajanje – med drugim tudi – radijskih in televizijskih programov regionalnega centra v Kopru ter radijskega in televizijskega programa za avtohtono italijansko narodno skupnost. TV Koper – Capodistria se povezuje v regionalni RTV-center Koper – Capodistria, ki na podlagi 75. člena Statuta javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija ustvarja, pripravlja, oddaja in arhivira televizijski in radijski program v slovenščini, televizijski in radijski program za italijansko narodno skupnost, televizijski in radijski program za slovensko manjšino v Italiji ter pripravlja oddaje za nacionalne radijske in televizijske programe. V njem delujejo štiri uredništva štirih programov – dveh radijskih (Radio Koper in Radio Capodistria italijanski program) na ločenih frekvencah in dveh televizijskih programov v slovenskem in italijanskem jeziku. Obravnavani predlog, po katerem bi se moral televizijski program RTV Slovenije, TV Koper – Capodistria, ki je namenjen avtohtoni italijanski narodni skupnosti, razširjati v slovenskem jeziku, predstavlja omejitev ustavno zagotovljenih pravic avtohtone italijanske narodne skupnosti v Sloveniji, zato je neprimeren za nadaljnjo obravnavo. V zvezi s tem navajamo tudi, da je pravica do uporabe lastnega jezika v medijih, namenjenih narodnostnim skupnostim, zagotovljena tudi z Zakonom o medijih, ki v sedmem odstavku 5. člena določa, da če so programske vsebine namenjene madžarski oziroma italijanski narodni skupnosti, jih lahko izdajatelj razširja v jeziku narodne skupnosti.

Priloge:

Komentarji