Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Nezadostna podpora

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Obdavčitev onesnaževanja zraka iz kurišč

1089 OGLEDOV 15 KOMENTARJEV

Verjetno nas je kar dosti, ki živimo v urbanih naseljih pa zaradi dima iz sosednjih hiš oz. dimnikov vsakodnevno dihamo strupen zrak, še posebej v kurilni sezoni, ponekod tudi poleti, ko nekateri tudi toplo sanitarno vodo ogrevajo na drva in smeti. Država mora na področju onesnaževanja zraka čimprej in nujno vzpostaviti red in učinkovit nadzor. Področje je danes v glavnem prepuščeno občinam, ki jih imamo kar 212, večina njih pa brez ustreznih strokovnih kapacitet, zato na tem področju ni reda.

Zaenkrat posameznik, ki se mu neprestano v nos vali dim sosednjih hiš v naši državi nima možnosti oz. pravice do čistega zraka. Država v svojih strategijah sicer tej temi posveča nekaj pozornosti, a kaj ko je v praksi stanje porazno.

Po eni strani se nam obračunava odvodnjavanje padavinskih voda, okoljsko popolnoma čiste zadeve, po drugi strani pa lahko vsakdo s kurjenjem trdih in tekočih goriv v zrak spušča neomejeno veliko količino strupenih plinov in trdih delcev, brez kakršnihkoli finančnih posledic za škodo, ki jo povzroča zdravju sosedov. Kje je tukaj logika?

Zato predlagam, da se za stavbe, ki niso priključene na okoljsko prijaznejša daljinska ogrevanja ali zemeljski plin, uvede obdavčitev glede na količino letnih emisij pri kurjenju okoljsko neprijaznih goriv, pri čemer se kot kriterij upošteva vrsta ogrevanja (kurilno olje, drva, premog,..) in potrebno toploto za ogrevanje stavbe (neizolirane stavbe pokurijo več in posledično v zrak izpuščajo več).

Predlagam, da država obstoječo bazo kurilnih naprav dopolni in jo naredi javno, tako da bo vsaka stavba imela letno osvežen podatek o vrsti možnega in dejanskega ogrevanja za ogrevanje in toplo sanitarno vodo (lahko več vrst z deleži, ki jih lastniki dokazujejo z računi, sicer se šteje, da uporabljajo okoljsko najslabšo gorivo), potrebno toploto za ogrevanje (vezano na energetsko izkaznico, ki bi s tem dobila še večji pomen) in da se na nivoju države uvede ustrezno nadomestilo oz. dajatev za onesnaževanje zraka. Nekdo, ki ima možnost priklopa na zemeljski plin ali daljinsko ogrevanje bi v primeru kurjenja drugih umazanih goriv, moral plačevati več kot nekdo, ki te možnosti nima. V vsakem primeru pa bi onesnaževalec za onesnaževanje zraka moral plačevati neko nadomestilo, kot se plačuje nadomestilo za odvoz smeti, kanalizacijo,..

S predlagano dajatvijo bi se spodbujalo lastnike k priključevanju na okoljsko ustreznejše vrste ogrevanja (daljinsko, zemeljski plin, sončni sprejemniki in PV), spodbujalo bi se jih k energetski prenovi stavb (izolacija, ogrevalni sistemi) in v nekaj letih bi bistveno izboljšali energetsko učinkovitost na nivoju Slovenije, kar nas zavezujejo EU direktive, povečali bi se prilivi iz naslova davkov, saj mnogo ljudi danes goriva kupuje na črno, brez računa, predvsem pa bi se izboljšala kakovost zraka v urbanih območjih.

Zbran denar, bi se moral porabiti lokalno in izključno za razvoj daljinskega ogrevanja, omrežij zemeljskega plina ter izboljšanja energetke učinkovitosti stavb.

8 glasov
10 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR J Janez49 1 predlog
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • ZADNJA SPREMEMBA
  • KONEC OBRAVNAVE

Priloge:


Popravki predloga

Verzija predloga z dne, 03.06.2018 | 13:19:22

Obdavčitev onesnaževanja zraka iz kurišč

Verjetno nas je kar dosti, ki živimo v urbanih naseljih pa zaradi dima iz sosednjih hiš oz. dimnikov vsakodnevno dihamo strupen zrak, še posebej v kurilni sezoni, ponekod tudi poleti, ko nekateri tudi toplo sanitarno vodo ogrevajo na drva in smeti. Država mora na področju onesnaževanja zraka čimprej in nujno vzpostaviti red in učinkovit nadzor. Področje je danes v glavnem prepuščeno občinam, ki jih imamo kar 212, večina njih pa brez ustreznih strokovnih kapacitet, zato na tem področju ni reda.

Zaenkrat posameznik, ki se mu neprestano v nos vali dim sosednjih hiš v naši državi nima možnosti oz. pravice do čistega zraka. Država v svojih strategijah sicer tej temi posveča nekaj pozornosti, a kaj ko je v praksi stanje porazno.

Po eni strani se nam obračunava odvodnjavanje padavinskih voda, okoljsko popolnoma čiste zadeve, po drugi strani pa lahko vsakdo s kurjenjem trdih in tekočih goriv v zrak spušča neomejeno veliko količino strupenih plinov in trdih delcev, brez kakršnihkoli finančnih posledic za škodo, ki jo povzroča zdravju sosedov. Kje je tukaj logika?

Zato predlagam, da se za stavbe, ki niso priključene na okoljsko prijaznejša daljinska ogrevanja ali zemeljski plin, uvede obdavčitev glede na količino letnih emisij pri kurjenju okoljsko neprijaznih goriv, pri čemer se kot kriterij upošteva vrsta ogrevanja (kurilno olje, drva, premog,..) in potrebno toploto za ogrevanje stavbe (neizolirane stavbe pokurijo več in posledično v zrak izpuščajo več).

Predlagam, da država obstoječo bazo kurilnih naprav dopolni in jo naredi javno, tako da bo vsaka stavba imela letno osvežen podatek o vrsti možnega in dejanskega ogrevanja za ogrevanje in toplo sanitarno vodo (lahko več vrst z deleži, ki jih lastniki dokazujejo z računi, sicer se šteje, da uporabljajo okoljsko najslabšo gorivo), potrebno toploto za ogrevanje (vezano na energetsko izkaznico, ki bi s tem dobila še večji pomen) in da se na nivoju države uvede ustrezno nadomestilo oz. dajatev za onesnaževanje zraka. Nekdo, ki ima možnost priklopa na zemeljski plin ali daljinsko ogrevanje bi v primeru kurjenja drugih umazanih goriv, moral plačevati več kot nekdo, ki te možnosti nima. V vsakem primeru pa bi onesnaževalec za onesnaževanje zraka moral plačevati neko nadomestilo, kot se plačuje nadomestilo za odvoz smeti, kanalizacijo,..

S predlagano dajatvijo bi se spodbujalo lastnike k priključevanju na okoljsko ustreznejše vrste ogrevanja (daljinsko, zemeljski plin, sončni sprejemniki in PV), spodbujalo bi se jih k energetski prenovi stavb (izolacija, ogrevalni sistemi) in v nekaj letih bi bistveno izboljšali energetsko učinkovitost na nivoju Slovenije, kar nas zavezujejo EU direktive, povečali bi se prilivi iz naslova davkov, saj mnogo ljudi danes goriva kupuje na črno, brez računa, predvsem pa bi se izboljšala kakovost zraka v urbanih območjih.

Zbran denar, bi se moral porabiti lokalno in izključno za razvoj daljinskega ogrevanja, omrežij zemeljskega plina ter izboljšanja energetke učinkovitosti stavb.

Komentarji