Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Ukinitev avtomatske sodne določitve izvršitelja

1842 OGLEDOV 1 KOMENTAR

Predlagam Ukinitev avtomatske sodne določitve izvršitelja.

Razlaga / primer:

Dolžnik dolguje 730 €. Predamo ga podjetju za izterjavo in ta ga da v e-izvršbo.

Skupaj s stroški 872 €.

Sodišče na e-izvršbi določi izvršitelja,

Banka iz TR dolžnika poplača 830 €.

Sodno določeni zvršitelj pošlje predračun za rubljenje: 360 €

Napišemo naj NE RUBI, ker za 42 € še dolgovanega, ne bomo zalagali 360 €.

Izvršitelj pošlje račun za 19 €, ki ga MORAMO PLAČATI, ker se je na osnovi sodne odločbe vpisal kot izvršitelj. Številka izvršiteljevega računa je na tretjini maja precej čez 5.100. Če so VSI njegovi računi po 19 € je to skoraj 252.000 letno: ZA NIČ DELA.

Kot bi mi poslali nekomu ponudbo za 360 € blaga/storitve, ki bi jo ta zavrnil, nato pa bi mu kasirali stroške izdelave ponudbe.

Skratka, zakon naj se spremeni, da upnik sam izbere izvršitelja, v kolikor smatra da ga potrebuje.

Sicer nam lahko začno sodno določati še odvetnike, dobavitelje, kam in kdaj na dopust, ...

21 glasov
3 glasovi
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR Kamen 5 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • ZADNJA SPREMEMBA
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


06.07.2018

Odziv Ministrstva za pravosodje

Po veljavni ureditvi v Zakonu o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) mora upnik oziroma njegov pooblaščenec tako v primeru izvršbe na podlagi izvršilnega naslova kot pri izvršbi na podlagi verodostojne listine sam predlagati sredstva izvršbe (prvi odstavek 40. člena in drugi odstavek 41. člena ZIZ). V predlogu za izvršbo mora upnik torej navesti, ali želi, da se opravi na primer izvršba na premičnine, nepremičnine, dolžnikova sredstva pri banki in drugo. Upnik mora predlagati vsaj eno sredstvo, lahko predlaga več sredstev hkrati, sredstva pa lahko predlaga tudi naknadno (34. člen ZIZ). V predlogu za izvršbo, pri kateri je treba opraviti neposredna dejanja izvršbe in zavarovanja, torej kadar je potrebno sodelovanje izvršitelja, mora upnik tudi navesti izvršitelja, ki naj ga sodišče določi za opravo teh dejanj, sicer je tak predlog za izvršbo nepopoln (osmi odstavek 40. člena, šesti odstavek 41. člena ZIZ). Sodišče torej ne določi samo, da naj se opravi izvršba na primer na premičnine (pri kateri sodeluje izvršitelj) in tudi ne izbere samo izvršitelja, temveč v sklepu o izvršbi določi tista sredstva izvršbe in tistega izvršitelja, ki ga je predlagal upnik.

Zakon torej že omogoča, da upnik sam izbere izvršitelja, če ga potrebuje, omogoča pa tudi, da upnik izbere sredstvo izvršbe, za katerega oceni, da je najbolj ustrezno. Glede na navedeno menimo, da predlog državljana ni primeren za nadaljnjo obravnavo.

Pojasnjujemo še, da se v postopku izvršbe in zavarovanja lahko predlogi za izvršbo vlagajo samostojno, brez sodelovanja odvetnika ali drugega pooblaščenca, kar velja tudi v postopku e-izvršbe.

Priloge:

Popravki predloga

Verzija predloga z dne, 28.05.2018 | 17:27:23

Ukinitev avtomatske sodne določitve izvršitelja

Predloagam Ukinitev avtomatske sodne določitve izvršitelja.

Razlaga / primer.

Dolžnik dolguje 730 €. Damo ga podjetju za izterjavo ta v e-izvršbo. Skupaj s stroški 872 €.

Sodišče na e-izvršbi določi izvršitelja,

Banka iz TR dolžnika poplača 830 €.

Sodno določeni zvršitelj pošlje predračun za rubljenje : 360 €

Napišemo naj NE RUBI, ker za 42 € še dolgovanega, ne bomo zalagali 360 €.

Izvršitelj pošlje račun za 19 €, ki ga MORAMO PLAČATI, ker se je na osnovi sodne odločbe vpisal kot izvršitelj. Številka izvršiteljevega računa je na tretjini maja precej čez 5.100. Če so VSI njegovi računi po 19 € je to skoraj 97.000 € v 20 tednih. (252.000 letno) ZA NIČ DELA.

Kot bi mi poslali nekomu ponudbo za 360 € blaga/storitve, ki bi jo ta zavrnil, nato pa bi mu kasirali stroške izdelave ponudbe.

Skratka, upnik naj sam izbere izvršitelja, v kolikor smatra da ga potrebuje.

Komentarji