Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Financiranje psihoterapij

1873 OGLEDOV 3 KOMENTARJI

Predlagam, da bi se v Sloveniji uvedlo kritje stroškov za psihoterapije. Seveda samo ljudem, ki bi imeli zdravniško potrdilo, da potrebujejo tovrstno zdravljenje, ker imajo določene težave.

Financirano bi lahko bilo povprečno število obiskov pri psihoterapevtu, ki jih ljudje potrebujejo za zdravljenje.

Financirane bi bile v sklopu zdravstvenega zavarovanja.

Bolečina duše ni nič manj huda od telesnih bolezni, katerih zdravljenje je že financirano iz zavarovanja. Psihično zdravje je enako pomembno kot telesno.

V Nemčiji npr. je to že uveljavljeno, psihoterapije so tudi bolj priznane kot pri nas. Vem, da je to lahko še dolg proces, saj med slovenskimi zdravniki psihoterapije še niso visoko priznane. Se mi pa zdi smiselno, da Slovencem v slabih finančnih razmerah zagotovimo enako dostopnost do psihoterapij. Tudi Slovencem z dobrimi dohodki bi lahko omogočili celotno ali delno financiranje.

Psihične težave in travme lahko doletijo vsakega in tega je pri nas vedno več, nihče si ni sam kriv. Ločitve, spolne zlorabe, izgube ljubljenih oseb, depresija, anksioznost ...vse to se dogaja v našem vsakdanjem življenju v veliki meri. Sama imam zelo pozitivno izkušnjo s psihoterapijami in človeku res pomagajo, ga opolnomočijo, da lahko normalno deluje.

18 glasov
3 glasovi
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR C CP 2 predloga
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • ZADNJA SPREMEMBA
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


04.07.2018

Odziv Ministrstva za finance

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel Resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018−2028 (ReNPDZ18–28) skupaj z akcijskim načrtom za obdobje 2018 - 2020 (Uradni list RS, št. 24/18 ), s katero je v točki 5.3.4 določen tudi ukrep normativne ureditve psiholoških in psihoterapevtsih storitev, ki se financirajo iz javnih sredstev. Ker je v akcijskem načrtu načrtovano, da se ureditev uveljavi v letu 2020 je na podlagi sklepa ministrice za zdravje, posebna delovna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki več ministrstev in strokovnjaki s področja psihoterapije, začela pripravljati normativno ureditev.

Popravki predloga

Verzija predloga z dne, 24.05.2018 | 19:06:32

Financiranje psihoterapij

Predlagam, da bi Slovenija financirala psihoterapije za ljudi, ki imajo zdravniško potrjeno težave (obstajajo ljudje, ki se odločijo za psihoterapije zaradi osebne rasti in nimajo večjih težav).Tu je še vprašanje, koliko psihoterapij bi bilo financiranih, saj lahko trajajo več let. Predlagam, da se vzame povprečno število mesecev, ki jih ljudje potrebujejo. Predlagam, da bi bile financirane iz zdravstvenega zavarovanja.

V Nemčiji npr. je to že uveljavljeno, psihoterapije so tudi bolj priznane kot pri nas. Vem, da je to lahko še dolg proces, saj med slovenskimi zdravniki psihoterapije še niso visoko priznane. Se mi pa zdi smiselno, da Slovencem v slabih finančnih razmerah zagotovimo enako dostopnost do psihoterapij. Tudi Slovencem z dobrimi dohodki bi lahko omogočili celotno ali delno financiranje.

Psihične težave in travme lahko doletijo vsakega in tega je pri nas vedno več, nihče si ni sam kriv. Ločitve, spolne zlorabe, izgube ljubljenih oseb, depresija, anksioznost ...vse to se dogaja v našem vsakdanjem življenju v veliki meri. Sama imam zelo pozitivno izkušnjo s psihoterapijami in človeku res pomagajo, ga opolnomočijo, da lahko normalno deluje.

Verzija predloga z dne, 24.05.2018 | 19:08:34

Financiranje psihoterapij

Predlagam, da bi Slovenija financirala psihoterapije. Seveda samo ljudem, ki bi imeli zdravniško potrdilo, da potrebujejo tovrstno zdravljenje, ker imajo določene težave.

Predlagam, da se financira povprečno število mesecev, ki jih ljudje potrebujejo za psihoterapevtsko zdravljenje.

Predlagam, da bi bile financirane iz zdravstvenega zavarovanja.

Bolečina duše ni nič manj huda od telesnih bolezni, katerih zdravljenje je že financirano iz zavarovanja. Psihično zdravje je enako pomembno kot telesno.

V Nemčiji npr. je to že uveljavljeno, psihoterapije so tudi bolj priznane kot pri nas. Vem, da je to lahko še dolg proces, saj med slovenskimi zdravniki psihoterapije še niso visoko priznane. Se mi pa zdi smiselno, da Slovencem v slabih finančnih razmerah zagotovimo enako dostopnost do psihoterapij. Tudi Slovencem z dobrimi dohodki bi lahko omogočili celotno ali delno financiranje.

Psihične težave in travme lahko doletijo vsakega in tega je pri nas vedno več, nihče si ni sam kriv. Ločitve, spolne zlorabe, izgube ljubljenih oseb, depresija, anksioznost ...vse to se dogaja v našem vsakdanjem življenju v veliki meri. Sama imam zelo pozitivno izkušnjo s psihoterapijami in človeku res pomagajo, ga opolnomočijo, da lahko normalno deluje.

Verzija predloga z dne, 24.05.2018 | 19:13:29

Financiranje psihoterapij

Predlagam, da bi se v Sloveniji uvedlo kritje stroškov za psihoterapije. Seveda samo ljudem, ki bi imeli zdravniško potrdilo, da potrebujejo tovrstno zdravljenje, ker imajo določene težave.

Predlagam, da se financira povprečno število mesecev, ki jih ljudje potrebujejo za psihoterapevtsko zdravljenje.

Predlagam, da bi bile financirane v sklopu zdravstvenega zavarovanja.

Bolečina duše ni nič manj huda od telesnih bolezni, katerih zdravljenje je že financirano iz zavarovanja. Psihično zdravje je enako pomembno kot telesno.

V Nemčiji npr. je to že uveljavljeno, psihoterapije so tudi bolj priznane kot pri nas. Vem, da je to lahko še dolg proces, saj med slovenskimi zdravniki psihoterapije še niso visoko priznane. Se mi pa zdi smiselno, da Slovencem v slabih finančnih razmerah zagotovimo enako dostopnost do psihoterapij. Tudi Slovencem z dobrimi dohodki bi lahko omogočili celotno ali delno financiranje.

Psihične težave in travme lahko doletijo vsakega in tega je pri nas vedno več, nihče si ni sam kriv. Ločitve, spolne zlorabe, izgube ljubljenih oseb, depresija, anksioznost ...vse to se dogaja v našem vsakdanjem življenju v veliki meri. Sama imam zelo pozitivno izkušnjo s psihoterapijami in človeku res pomagajo, ga opolnomočijo, da lahko normalno deluje.

Komentarji