Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Širše regionalne ceste

1684 OGLEDOV 9 KOMENTARJEV

Predlagam, da se pri adaptacijah in redkih novogradnjah regionalnih cest določi obvezna razširitev ceste na vsaki strani voznega pasu +vsaj 1,5m asfaltiranega pasu.

Takšna rešitev je standard v večini EU držav in prinaša bistveno večjo varnost in prepustnost za vse udeležence v prometu.

15 glasov
4 glasovi
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR J japke 1 predlog
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Priloge:Odgovor


03.08.2018

Odziv Ministrstva za infrastrukturo

Prečni profil ceste mora biti oblikovan racionalno in izbran tako, da omogoča normalne pogoje vožnje pri pričakovani prometni obremenitvi in v prostem prometnem toku. Pri izbiri elementov prečnega profila je potrebno upoštevati hitrost, strukturo, gostoto in časovno porazdelitev pričakovanega prometa, dimenzije izbranega merodajnega vozila, število pričakovanih srečanj vozil, prometno pomembnost oziroma funkcijo ceste, gospodarnost, topografijo terena, varovanje okolja in zahteve zimskega vzdrževanja. Prečni profil ceste sestavljajo vozni pasovi, dodatni prometni pasovi, robni in odstavni pas, bankina, koritnica z bermo, lahko pa tudi kolesarske površine in površine za pešce. Širine posameznih prometnih pasov na vozišču so odvisne od funkcije ceste in projektne hitrosti. Na širino prometnega (voznega, prehitevalnega, dodatnega) pasu pa vpliva tudi izbrano tipično tovorno vozilo, ki se odraža v širini bočnega gibalnega prostora. Robni pas na vozišču je sestavina smernega vozišča, ki izboljšuje prometno varnost, ohranja stabilnost voziščne konstrukcije ter je nosilec horizontalne prometne signalizacije (robne črte). Širina robnega pasu je odvisna od širine prometnega pasu in znaša od 0,25 do 0,50 m. Vsak element prečnega profila ceste ima svojo funkcijo, njihove dimenzije pa določa predpis s področja projektiranja cest.

Priloge:

Komentarji