Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Obveščanje o prodaji parcel

1971 OGLEDOV 15 KOMENTARJEV

Ko se prodaja neka posest mora biti to en mesec objavljeno na oglasni deski tako da se lahko razni interesenti s tem seznanijo. Nemogoče je spremljati te objave in dogaja se da nekdo ki ima željo kupiti sosednjo parcelo to zamudi.

Odziv Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z dne 11.1.2018

Stališče ministrstva je, da je postopek prometa s kmetijskimi zemljišči v tem delu primerno urejen. Dodatno, če bi upravnim enotam naložili dodatno nalogo, to je obveščanje sosedov parcel, ki so v postopku prodaje, bi nesorazmerno povečali obseg njihovega dela.

Ministrstvo tudi meni, da so osebe, ki imajo interes po nakupu kmetijskih zemljišč, dolžne spremljati objave o prodaji kmetijskih zemljišč na oglasnih deskah upravnih enot oziroma portalu e-uprava.

Odziv ministrstva v celoti ignorira pobudo in glasove ZA ki so jih ljudje izglasovali januarja lansko leto. Če bi bil postopek prometa s kmetijskimi zemljišči primerno urejen nebi prihajalo do tovrstnih pobud in ljudje nebi zanje pozitivno glasovali. Ne morejo na ministrstvu trditi da je vse lepo in prav če očitno ni. Ministvrvo tudi meni da so osebe, ki imajo interes po nakupu kmetijskih zemljišč dolžne spremljati objave o prodaji. Nevem od kje avtorju tega odziva ideja da nam nalaga dolžnosti v taki obliki. Nekdo ki bolan leži v bolnišnici ne more na oglasno desko in tudi ni nujno na internet in če ni obveščen mu je kratena pravica do predkupne pravice! Zato predlagam da se zakonodaja na tem področju spremeni tako, da bo katerikoli organ pa naj bo to UE ali zemljiška knjiga na stroške prodajalca našel in obvestil mejaše o prodaji zemljišč pisno vsakega posebaj.

15 glasov
6 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR J jan31 22 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • ZADNJA SPREMEMBA
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


18.06.2018

Odziv Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ponovno poudarja stališče, da je postopek prometa s kmetijskimi zemljišči v tem delu primerno urejen v Zakonu o kmetijskih zemljiščih ter da ni smotrno nalagati upravnim enotam dodatnih "papiroloških" bremen - nenazadnje smo zavezani k poenostavitvam delovanja in ne v nasprotni smeri. Ministrstvo tudi meni, da je zakonski rok objav - to je 30 dni - primerno dolgo časovno obdobje, za spremljanje objav o prodaji kmetijskih zemljišč na oglasnih deskah upravnih enot oziroma portalu e-uprava.

Popravki predloga

Verzija predloga z dne, 09.05.2018 | 13:21:34

Obveščanje o prodaji parcel

Ko se prodaja neka posest mora biti to en mesec objavljeno na oglasni deski tako da se lahko razni interesenti s tem seznanijo. Nemogoče je spremljati te objave in dogaja se da nekdo ki ima željo kupiti sosednjo parcelo to zamudi.

Predlagam vladi da uvede sistem obveščanja da bi prodajalec obvestil vse mejaše o namenu prodaje ali dajanja v najem. Prodajalec naj gre na zemljiško knjigo in naj pove svojo namero o prodaji in oni naj to pisno sporočijo vsem mejašem. Če tega ne stori naj bo kupoprodajna pogodba neveljavna.

Komentarji