Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Nezadostna podpora

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Predlog proporcionalnega volilnega sistema z dvodelnim glasovanjem

1370 OGLEDOV 5 KOMENTARJEV

Predlagam naslednje spremembe volilnega sistema:

 • Okraje se uskladi po številu volilnih upravičencev.
 • Vsak kandidat lahko kandidira samo v enem okraju.
 • Namesto da se z enim glasom glasuje za listo in kandidata te liste, se posebej glasuje za liste in posebej za kandidate. Vsak kandidat mora kandidirati na eni od list, volilci pa lahko obkrožijo kateregakoli kandidata v svojem okraju, ne glede na to, za katero listo so glasovali.
 • Na podlagi glasov za liste se določi, koliko poslanskih mest bo dobila posamezna lista.
 • Poslance se izbere na naslednji način:

 • Vse kandidate se na državni ravni razvrsti glede na količnik `št. glasov za kandidata/(skupno št. glasov za vse preostale kandidate iste liste + 1)`.
 • Kandidate se izbira zaporedno, od tistega z najvišjim količnikom do tistega z najnižjim.
 • Če je okraj, v katerem je določen poslanski kandidat kandidiral, že zaseden ali pa ima njegova lista že dovolj poslancev, se kandidata preskoči, sicer je izvoljen.
 • Če je bilo po tem postopku izvoljenih premalo poslancev, se preostale poslance izbere z list, ki so dobile premalo poslancev, pri čemer imajo prednost kandidati z več glasovi.
 • Tako spremenjen sistem bo izboljšal tako zastopanost volilnih okrajev, kot tudi vpliv volilcev na dodelitev mandatov kandidatom, hkrati pa bo ohranil proporcionalnost, ki jo zagotavlja trenutni volilni sistem.

  1 glas
  10 glasov
  Kvorum vsaj 11 glasov ZA
  AVTOR M mskala 3 predlogi
  STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • ZADNJA SPREMEMBA
  • KONEC OBRAVNAVE

  Popravki predloga

  Verzija predloga z dne, 26.04.2018 | 16:40:37

  Predlog proporcionalnega volilnega sistema z dvodelnim glasovanjem

  Predlagam naslednje spremembe volilnega sistema:

  • Okraje se uskladi po številu volilnih upravičencev.
  • Vsak kandidat lahko kandidira samo v enem okraju.
  • Namesto da se z enim glasom glasuje za listo in kandidata te liste, se posebej glasuje za liste in posebej za kandidate. Vsak kandidat mora kandidirati na eni od list, volilci pa lahko obkrožijo kateregakoli kandidata v svojem okraju, ne glede na to, za katero listo so glasovali.
  • Na podlagi glasov za liste se določi, koliko poslanskih mest bo dobila posamezna lista.
  • Poslance se izbere na naslednji način:

 • Vse kandidate se na državni ravni razvrsti glede na količnik `št. glasov za kandidata/(skupno št. glasov za vse preostale kandidate iste liste + 1)`.
 • Kandidate se izbira zaporedno, od tistega z najvišjim količnikom do tistega z najnižjim.
 • Če je okraj, v katerem je določen poslanski kandidat kandidiral, že zaseden ali pa ima njegova lista že dovolj poslancev, se kandidata preskoči, sicer je izvoljen.
 • Če je bilo po tem postopku izvoljenih premalo poslancev, se preostale poslance izbere z list, ki so dobile premalo poslancev, pri čemer imajo prednost kandidati z več glasovi.
 • Tako spremenjen sistem bo izboljšal tako zastopanost volilnih okrajev, kot tudi vpliv volilcev na dodelitev mandatov kandidatov, hkrati pa bo ohranil proporcionalnost, ki jo zagotavlja trenutni volilni sistem.

  Komentarji