Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Spremembna ZVCP - vožnja kolesarjev vzporedno ("vštric"), namesto zaporedno

4128 OGLEDOV 33 KOMENTARJEV

Predlagam, da se začnete zgledovati po tujini in ukinite nevarno prakso, ki jo učijo v osnovnih šolah in avtošolah.

Namreč, kolesarji so bolj varni, če vozijo vštrič, namesto eden za drugim.

Lep zapis na to temo je dosegljiv tu:

www.matejzalar.si/kolesarjenje-vstric/

53 glasov
26 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR S starfotr 33 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


01.06.2018

Odziv Ministrstva za infrastrukturo

Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17 in 3/18 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZPrCP) v drugem odstavku 93. člena določa, da morajo vozniki koles voziti drug za drugim, razen na kolesarski poti, kjer smeta voziti dva vzporedno, če širina poti to omogoča.

Veljavna zakonodaja na področju pravil cestnega prometa torej dopušča vzporedno vožnjo kolesarjev, vendar le na kolesarski poti in pod pogojem, da širina kolesarske poti to omogoča.

Vzporedna vožnja največ dveh kolesarjev je uzakonjena tudi v Veliki Britaniji, vendar le na dovolj širokih prometnih površinah, po katerih lahko vozijo kolesarji. Za vožnjo po ozkih in zelo prometnih cestah ter vožnjo po ovinkih je določeno, da se kolesarji morajo voziti v eni vrsti (torej drug za drugim).

Predlog je z vidika splošnega načela cestnega prometa – to je skrb za varen, umirjen in nemoten potek cestnega prometa – zanimiv, vendar ga je potrebno temeljito preučiti z vidika varnosti kolesarjev in ostalih udeležencev cestnega prometa. Prav tako je potrebno pri spreminjanju oziroma dodajanju novih pravil ravnanj v cestnem prometu upoštevati obstoječ sistem (cestna infrastruktura) ter druge okoliščine, ki bi lahko negativno vplivale na varnost vseh udeležencev cestnega prometa.

Ministrstvo za infrastrukturo bo ob naslednji spremembi ZPrCP s predlogom seznanilo strokovno in drugo zainteresirano javnost. Če bo predlog podprt s strani večine strokovnjakov s področja varnosti cestnega prometa in druge zainteresirane javnosti, ga bo ministrstvo, pristojno za promet, upoštevalo pri pripravi novele ZPrCP.

Priloge:

Komentarji