Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Prepoved uvoza dizelskih motornih vozil pod EURO5

3397 OGLEDOV 10 KOMENTARJEV

Vladi predlagam, da z uredbo prepreči uvoz in registracijo motornih vozil z dizelskim motorjem pod kategorijov EURO 5.

Zaradi prepovedi nemških sodišč o prometu dizelskih vozil v nemških mestih, je upravičeno pričakovati, da se bo na Balkan in srednjo Evropo poskušalo prodati čimveč dizelskih vozil z motorjem pod standardom EURO 5. Ker bi tako tudi Slovenija lahko postala odlagališče takšnih vozil, predlagam vladi, da z ustreznimi predpisi (uredba, predlog zakona v državni zbor...) to onemogoči.

23 glasov
20 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR A andrejček 31 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


30.04.2018

Odziv Ministrstva za infrastrukturo

Republika Slovenija ne more prepovedati pridobitve dizelskih motornih vozil iz drugih držav članic Evropske unije z emisijsko stopnjo, ki je manjša od EURO 5.

Republika Slovenija, kot polnopravna država članica Evropske unije, namreč ne more in ne sme kršiti prvega od štirih temeljnih načel, ki veljajo v Evropski uniji, to je pravica do prostega pretoka blaga s poreklom iz držav članic, in blaga, ki prihaja iz tretjih držav in je v državah članicah v prostem obtoku (člen 28 Pogodbe o delovanju Evropske unije).

Namen skupnega trga, ki je bil vzpostavljen z Rimsko pogodbo leta 1958, je bil odpraviti trgovinske ovire med državami članicami, s tem pa povečati gospodarsko blaginjo in prispevati k oblikovanju „vse tesnejše zveze med narodi Evrope“. Namreč načela vzajemnega priznavanja, odprave fizičnih in tehničnih ovir ter spodbujanja standardizacije še dodatno podpirajo dokončno vzpostavitev notranjega trga.

V kolikor bi Republika Slovenija želela s predpisom prepovedati pridobitve dizelskih motornih vozil iz drugih držav članic Evropske unije z emisijsko stopnjo, ki je manjša od EURO 5, bi s tem kršila načelo prostega pretoka blaga, zato tega ne Republika Slovenija ne katera koli druga država članica Evropske unije ne sme narediti.

Priloge:

Komentarji