Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

E-račun

2457 OGLEDOV 1 KOMENTAR

Predlagam, da v primeru vložitve Napovedi za odmero ... preko aplikacije e-davki, pristojno ministrstvo pošlje odločbo, v primeru, da se je uporabnik tako odločil, na elektronski naslov. Ravno tako lahko pošlje tudi e-račune na izbrano banko, če se je tako odločil uporabnik.

18 glasov
0 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR G Grega Kovačič 1 predlog
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


30.04.2018

Odziv Ministrstva za finance

Ministrstvo za finance pojasnjuje, da je v 85a. členu Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17 in 13/18 – ZJF-H) določena pravna podlaga za elektronsko vročanje dokumentov prek informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju: Finančna uprava) – portala eDavki. Davčni organ pravnim osebam, samostojnim podjetnikom posameznikom in posameznikom, ki samostojno opravljajo dejavnost, vroča dokumente prek portala eDavki. Možnost elektronskega vročanja dokumentov prek portala eDavki imajo tudi drugi davčni zavezanci (v nadaljevanju: zavezanci) – fizične osebe. Fizične osebe se prostovoljno vključijo v sistem elektronskega vročanja (eVročanja) tako, da oddajo prek portala eDavki obrazec eVročanje-POS (Obrazec Prijava/Sprememba/Odjava). Prijava v sistem eVročanja za fizične osebe velja do odjave. Z obrazcem eVročanje-POS lahko zavezanci sporočijo tudi elektronski naslov (npr. gmail, hotmail itd.) za prejemanje informativnih sporočil o dokumentih, ki se jim elektronsko vročajo v portal eDavki. Dokumenti se lahko vročajo tudi preko pooblaščencev za vročanje, ki jih morajo zavezanci pooblastiti z obrazcem Vročanje-PE.

Finančna uprava odloži dokument, ki ga elektronsko vroča, v profil zavezanca v portalu eDavki. Hkrati se mu pošlje informativno sporočilo v portal eDavki in na elektronski naslov, če ga je sporočil davčnemu organu. Zavezanec z digitalnim potrdilom elektronsko podpiše vročilnico in s tem prevzame dokument. Vročitev se šteje za opravljeno z dnem, ko zavezanec oziroma njegov pooblaščenec za vročanje, prevzame dokument z elektronskim podpisom vročilnice. Če tega ne stori v 15 dneh od dneva, ko mu je obvestilo, v katerem je seznanjen s posledicami neprevzema, puščeno v portalu eDavki, se šteje vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka (fikcija vročitve). Dokument se nahaja v portalu eDavki še šest mesecev po vročitvi, potem se izbriše iz portala eDavki. V takem primeru ga lahko zavezanec prevzame pri davčnem organu. Zaradi pravila, da se mora vročilnica podpisati z digitalnim potrdilom, zavezancem ni mogoče vročati na elektronski naslov.

Seznam dokumentov, ki se elektronsko vročajo prek portala eDavki, je objavljen na spletni strani Finančne uprave (Finančna uprava v sistem elektronskega vročanja postopno vključuje dodatne dokumente, ki so tehnično prilagojeni na elektronsko vročanje.).

Hkrati pojasnjujemo, da je bila registracija za fizične osebe v portal eDavki poenostavljena. Od decembra 2017 se lahko fizične osebe registrirajo v portal eDavki zgolj z uporabniškim imenom in geslom (torej brez certifikata). Za registracijo potrebujejo številko informativnega izračuna dohodnine, davčno številko in veljaven e-naslov. Omenjena novost pomeni, da lahko ti zavezanci oddajajo in pregledujejo vročene dokumente prek sistema eDavki na kateremkoli operacijskem sistemu in brskalniku na računalnikih, tablicah in pametnih mobilnih telefonih.

Glede predloga za pošiljanje e-računa na izbrano banko, če se je zavezanec tako odločil, Ministrstvo za finance pojasnjuje, da Finančna uprava v sodelovanju z Upravo Republike Slovenije za javna plačila pripravlja rešitev, ki bo omogočala pošiljanje plačilnih nalogov za plačilo davkov v spletne banke zavezancev, ki se bodo registrirali za to storitev. Pričakuje se, da bo rešitev implementirana do konca leta 2018. Neodvisno od te rešitve, pa bo v kratkem dopolnjen portal eDavki, kjer bo v okviru pregledovalnika eKartica zagotovljen vpogled v stanje odprtega dolga zavezanca, iz katerega bo mogoče kreirati tudi plačilne naloge s QR kodo. Te plačilne naloge, ki bodo opremljeni tudi s QR kodo, pa bo lahko zavezanec uporabil za namene izvedbe plačila obveznosti. QR koda na plačilnem nalogu bo zajemala vse podatke, ki jih zavezanec potrebuje za izvedbo plačila.

Komentarji