Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Vlada naj odgovarja za poslovanje podjetij v lasti države

2475 OGLEDOV 5 KOMENTARJEV

Vladi sem pred kratkim poslal predlog v zvezi s poslovanjem DARS. Predlog je bil zavrnjen kot neustrezen, saj da poslovanje DARS ni v pristojnosti Vlade RS. Predlagal sem, da se prihranki, ki bodo nastali zaradi ukinitve delovnih mest cestninarjev, usmerijo v postavitev protihrupnih ograj. Ker po 1.4.2018 ne bo več potrebe po cca. 150 cestninarjih, bo DARS prihranil 3,5 mio EUR letno. Seveda ob predpostavki, da se bo obnašal kot dober gospodar in za tehnološki višek ne bo iskal nekih namišljenih potreb in novih sektorjev... Skratka, menim da je povsem neprimerno, da Vladi ni potrebno prevzemati nobene odgovornosti za poslovanje podjetij, ki so v 100% lasti države. Vladi zato predlagam, da uzakoni politično odgovornost za poslovanje državnih podjetij in državljanom tudi odgovarja na vsa vprašanja v zvezi s poslovanjem le teh.

25 glasov
0 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR A ahac36 nuncij 102 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


26.03.2018

Odziv Ministrstva za finance

V zvezi z navedenim predlogom ugotavljamo, da ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Pojem politične odgovornosti ni jasno definiran, vendar v splošnem pomeni odgovornost za rezultate političnega delovanja in izvrševanja neke politike, te rezultate in odgovornost zanje pa ugotavljajo organi, pristojni za imenovanje funkcionarjev (npr. za ministre državni zbor), za voljene funkcionarje pa tudi volivci na volitvah. Politična odgovornost tako ni relevantna oblika odgovornosti v zvezi s poslovanjem družb v državni lasti. Z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14) so bili uzakonjeni ukrepi za ločitev funkcije države kot lastnice kapitalskih naložb od drugih funkcij države in za koncentrirano upravljanje naložb, ki jih izvaja Slovenski državni holding (SDH). Slednji lahko v razmerju do predmetnih družb izvaja le upravičenja, kot jih ima vsak delničar oz. družbenik v neki družbi. To pomeni, da skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17; v nadaljnjem besedilu: ZGD-1), ki urejajo pristojnosti skupščine, že SDH, še manj pa vlada, praviloma nimata pravice odločati o vprašanjih vodenja poslov oz. poslovanja teh družb. Odgovornost za poslovanje je namreč že uzakonjena z določbami ZGD-1 in skladno z njimi za poslovanje teh družb odgovarjajo člani poslovodstva teh družb.

Priloge:

Komentarji