Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

parkiranje

2347 OGLEDOV 20 KOMENTARJEV

Pred trgovskimi centri še nikoli nisem videl niti redarja niti policista da bi pisal kazni voznikom ki neupravičeno parkirajo na prostoru ki je označeno za invalide. Najbrž trgovine nočejo izgubiti strank zato nihče ne daje kazni na parkirišču ampak invalidi smo tudi stranke in lahko tudi pustimo več ali manj denarja v trgovini če le lahko pridemo do nje kar nam sicer zakon omogoča le nihče ga ne izvaja. Navsezadnje tudi kruh potrebujemo in obisk trgovine nam ne predstavlja le nedeljski izlet kot mnogim strankam ki po centrih le sprehajajo pse.

Kdor bo proti le prizna da tudi sam parkira na teh parkiriščih.

Predlagam vladi da angažira tako policiste kot redarje da nam invalidom s svojimi pooblastili zagotovijo dostop do trgovin in odstranijo avtomobile ki nimajo dovoljenja za parkiranje na prostoru za invalide. Kršenje CPP naj se obravnava na vseh javnih prostorih enako.

16 glasov
8 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR J jan31 22 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • ZADNJA SPREMEMBA
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


09.02.2018

Odziv Ministrstva za notranje zadeve

Ministrstvo za notranje zadeve je skupaj s Policijo proučilo predlog občana, da bi policisti in redarji še v večji meri zagotavljali prisotnost pred trgovskimi centri, ter s svojimi pooblastili zagotovili invalidom dostop do trgovin ter odstranili avtomobile, ki nimajo dovoljenja za parkiranje na prostoru za invalide.

Policijska pooblastila vezana na urejanje in nadzor prometa so predpisana v 13. členu Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), kjer je navedeno, da policisti nadzirajo in urejajo promet na javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za cestni promet. Skladno z Zakonom o cestah je nekategorizirana cesta, ki se uporablja za javni cestni promet, vsaka prometna površina, na kateri se opravlja promet na način in pod pogoji, kot jih določi lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec.

Na parkirnem prostoru oziroma prometni površini, ki je javno dostopna vsem, pod enakimi pogoji, naloge izvajata redarstvo in policija.

Policija nadzor prvenstveno izvaja na cestnih relacijah, ki varnostno izstopajo (večje število prometnih nesreč s hujšimi posledicami) in na področju kršitev, ki so največkrat tudi vzrok takšnim prometnim nesrečam (neprilagojena hitrost, psihofizično stanje udeležencev v cestnem prometu, nepravilna stran in smer vožnje, ipd.) in ukrepa tudi ob zaznanih drugih kršitvah.

V letu 2017 je policija ugotovila in sankcionirala 1.173 kršitev po šestem odstavku 65. člena ZPrCP (neupravičeno parkiranje na označenem parkirnem prostoru za invalide), leto prej pa 786 kršitev. Nedvomno so zoper kršitelje ukrepali tudi redarji, tako da o izostanku nadzora ne moremo govoriti.

Nemogoče je pričakovati, da bo policija (in/ali redarstvo) na mestih, kjer so parkirna mesta rezervirana za invalide, zagotavljala stalno prisotnost. Policija zoper tovrstne kršitve izvaja usmerjene nadzore in ob zaznanih kršitvah ustrezno ukrepa. Ministrstvo za notranje zadeve in Policija se zavedata, da se ljudje iz dneva v dan srečujejo s situacijami, v katerih so njihove osnovne pravice tako ali drugače kršene ali onemogočene. Eden od takšnih primerov je tudi pravica do parkiranja na mestih, rezerviranih za invalide. Ravno zaradi zavedanja o tovrstni problematiki je bila izvedena raziskava, ki je pokazala na veliko pomanjkanje družbene zavesti in solidarnosti v odnosu do invalidov in parkiranja na mestih, rezerviranih za invalide. Rezultati so pokazali širino pomanjkanja moralne odgovornosti v družbi.

Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru je v sodelovanju z Javno agencijo RS za varnost prometa in Mestno občino Ljubljana tako pripravila ozaveščevalno kampanjo ozaveščanja in promocije kulture odgovornosti ter vrednot na področju parkiranja na mestih za invalide, in sicer pod sloganom PARKIRAJ IZGOVORE DRUGAM (več o projektu na spletni strani: parkiraj-izgovore.si/). Ministrstvo za notranje zadeve in Policija se navedenemu projektu pridružujeta in ga v celoti podpirata.

Priloge:

Popravki predloga

Verzija predloga z dne, 22.12.2017 | 10:03:51

parkiranje

Pred trgovskimi centri še nikoli nisem videl niti redarja niti policista da bi pisal kazni voznikom ki neupravičeno parkirajo na prostoru ki je označeno za invalide. Najbrž trgovine nočejo izgubiti strank zato nihče ne daje kazni na parkirišču ampak invalidi smo tudi stranke in lahko tudi pustimo več ali manj denarja v trgovini če le lahko pridemo do nje kar nam sicer zakon omogoča le nihče ga ne izvaja. Navsezadnje tudi kruh potrebujemo in obisk trgovine nam ne predstavlja le nedeljski izlet kot mnogim strankam ki po centrih le sprehajajo pse.

Predlagam vladi da angažira tako policiste kot redarje da nam invalidom s svojimi pooblastili zagotovijo dostop do trgovin in odstranijo avtomobile ki nimajo dovoljenja za parkiranje na prostoru za invalide. Kršenje CPP naj se obravnava na vseh javnih prostorih enako.

Komentarji