Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

pred prenovo stavb preveriti potresno ogroženost stavbe in šele nato ocena prihrankov fasade

2569 OGLEDOV 3 KOMENTARJI

Pred prenovo stavbe naj se obvezno 1. oceni in preveri potresna ogorženost stavbe in 2. obvezno oceno prihrankov, če bi se dala fasada na stavbo in 3. smiselno je na vsako stavbo dati kovinske požarne stopnice 4. če se dela prenova, naj bodo vsi balkoni enotno zastekljeni ali naj imajo isto ograjo

Zdaj se kar dajejo fasade brez predhodnih ocen o potresni ogroženosti stavbe, ali so kake nevarne razpoke na stavbi in se te s fasado prekrijejo in niti se ne dela oceno prihrrankov, če se lastniki odločijo za fasado. Če so prihranki zanemarljivi je velika škoda delati fasado na pamet, ki se vložek ne bo povrnil niti v sto letih.Požarne stopnice so smiselne.

17 glasov
2 glasova
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR V verso verso 207 predlogov
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


04.07.2018

Odziv Ministrstva za okolje in prostor

Prenova stavb je lahko kompleksen gradbeni poseg. Tudi energetska prenova - zamenjava fasade, ki lahko vpliva na druge bistvene zahteve (požarno varnost, mehanska odpornost in stabilnost, zvočna zaščita...). Zato v vseh razvojnih dokumentih, ki jih pripravljajo različna ministrstva opozarjamo na potrebo po celoviti prenovi stavb in na upoštevanje trajnostnih kriterijev pri tem. Na dveh področjih - energetski prenovi javnih stavb, ki jih financira Ministrstvo za infrastrukturo in pri prenovah, ki jih financira Eko sklad smo s svojimi pobudami delno uspeli in se prenove delajo oziroma ocenjujejo bolj celostno.

Pri posegih v stavbe v zasebni lasti pa se srečamo z nevarnostjo prekomernega poseganja v zasebno lastnino. Zaenkrat nimamo pravne podlage, ki bi lastniku - investitorju, ki želi opraviti le »delno vzdrževanje« naložila bolj temeljito (in s tem dražjo) prenovo, ne glede na to, da bi bil objekt po taki celoviti prenovi bolj varen. Gradbeni zakon v četrtem odstavku 15. člena določa: »Objekti se rekonstruirajo, vzdržujejo ali se jim spreminja namembnost tako, da so izpolnjene bistvene in druge zahteve, ki veljajo v času spreminjanja objekta, pri čemer se preverjanje izpolnjevanja teh zahtev omeji na tiste bistvene in druge zahteve, ki so predmet spreminjanja objekta.« To pomeni, da zahtevka stranke nihče ne sme širiti na druge dele objekta (ki niso predmet prenove, kot si jo je zamislil investitor), prenovljeni deli objekta, pa morajo biti izvedeno tako, da so spoštovani vsi veljavni gradbenotehnični in drugi predpisi.

Skrben investitor bo zato skupaj z izbranim izvajalcem, in morda celo s projektantom (če sam tega znanja nima) preveril, da predvidena prenova ne bo negativno vplivala na obstoječi objekt. Vgradnja požarnih stopnic predstavlja rekonstrukcijo objekta in se izvede, kadar se investitor odloči za tovrstno rekonstrukcijo objekta. Izbrani projektant bo pri projektiranju moral upoštevati tudi veljavne požarne predpise in bo predvidel tudi požarna stopnišča, če je to potrebno za zagotovitev varne evakuacije in dostopa gasilcev.

Komentarji