Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Dopolnitev Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

2514 OGLEDOV 0 KOMENTARJEV

Predlagam, da se dopolni Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Uradni list RS, št. 54/02, 123/08, 44/09 in 18/10). V letu 2014 so se prvič začeli izvajati projekti v okviru evropskega programa Erasmus+. En del tega programa (imenovan KA101) omogoča šolam, ki so dobile odobrene projekte, da v tujino pošljejo učitelja ali več učiteljev na poučevanje (angl. teaching assignments abroad). Praviloma gre za kratkoročne mobilnosti v tujini, saj se je učitelj zelo težko dlje časa odsoten od pouka v Sloveniji. Gre za dragoceno izmenjevo izkušenj med slovensko šolo in šolo v tujini.

Učitelji lahko v skladu s prej omenjenim pravilnikom napredujejo v nazive, ki jim ne prinaša le višjih plačnih razredov, ampak npr. tudi možnost mentoriranja pripravnikov itd. (učitelj brez naziva ne sme mentorirati pripravnika). Poleg izobraževanj morajo učitelji zbrati tudi dovolj točk za dodatno strokovno delo, ki je opisano v 20. členu omenjenega pravilnika. Vendar pa prej opisana mobilnost v tem pravilniku ni opredeljena, ker gre za dokaj novo stvar. Zagotovo gre za dodatno strokovno delo, zato predlagam, da v pravilniku Ministrstvo to delo ustrezno ovrednoti. Ena od možnosti:

  • poučevanje v tujini v okviru evropskih programov ali dogovora med šolami - do 10 ur - 2 točki,
  • poučevanje v tujini v okviru evropskih programov ali dogovora med šolami - med 11 in 20 ur - 3 točke,
  • poučevanje v tujini v okviru evropskih programov ali dogovora med šolami - 21 ur ali več - 4 točke.

Za primerjavo: učitelj, ki na mednarodni konferenci, tudi če je v Sloveniji, za samostojni referat (predavanje, delavnica itd.) dobi 4 točke.

14 glasov
9 glasov
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR J jdonne 3 predlogi
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


09.02.2018

Odziv Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je že pred časom zaznalo nujnost sprememb sistema napredovanj v nazive strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Ker pa menimo, da same spremembe obstoječega Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive ne bodo dovoljšen odgovor na zahteve okolja poučevanja, ki smo jim priča v zadnjih letih, začenjamo poglobljene razmisleke o nujnosti sprememb celotnega kariernega razvoja strokovnih delavcev. Vsekakor bomo v tem procesu upoštevali tudi predloge, ki nam jih lahko ponudijo vsi, ki so kakorkoli udeleženi v vzgojno-izobraževalnih procesih. Zato se zahvaljujemo tudi za vaš predlog.

Komentarji