Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Predlog pravnih okvirjev za samoodločbo narodov v Evropski uniji

2033 OGLEDOV 2 KOMENTARJA

Spoštovani

Slovenija je v Evropi vodilna v poznavanju problematike in pomembnosti osamosvajanja (odcepitve od matične države). To je področje, kjer lahko Slovenci Evropi in svetu damo nekaj pomembnega in koristnega.

Predlagam, da naši poslanci in/ali vlada sprožijo v evropskem parlamentu in/ali komisiji postopek za postavitev pravnih okvirjev za samoodločbe narodov.

Na ta način bomo pripomogli k manj vojnam in sporom, najprej v Evropi, posredno (z evropskim zgledom) pa v celem svetu.

Kaj ko bi Slovenija predlagala sprejem takegale zakonskega okvirja, obvezujočega za vse države Evropske unije:

1. Osamosvojitev (odcepitev od matične države) je pravica vsakega območja.

2. Volja prebivalcev območja se preveri z referendumom. Večji narod ali država referenduma o osamosvojitvi ne sme ovirati.

3. Referendum o osamosvojitvi (odcepitvi od matične države) mora matična država priznati za uspešnega, če se ga udeleži 2/3 volilnih upravičencev in če za samostojnost glasuje vsaj 2/3 udeležencev referenduma. Poštenost referenduma morajo potrditi neodvisni mednarodni opazovalci.

4. Območje se mora že pred referendumom obvezati, da bo poravnalo vse dolgove in prevzelo vse pravne obveznosti: a) napram ostanku države, katero zapušča in b) napram vsemu ostalemu svetu, ki ima sklenjene dogovore z državo, katero se zapušča.

5. Območje se mora vnaprej obvezati, da je pripravljeno na pogajanja ali obvezujočo arbitražo, ob posredovanju mednarodnega in za obe strani sprejemljivega organa.

Lep pozdrav

Rok Babnik

Pod hribom 56a

Ljubljana

15 glasov
1 glas
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR R Rok Babnik 1 predlog
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


27.12.2017

Odziv Ministrstva za zunanje zadeve

Pravica narodov do samoodločbe je eno temeljnih načel mednarodnega prava, ki je kot takšno zapisano v 1. členu Ustanovne listine Organizacije združenih narodov. Slednja predstavlja nekakšno ustavo sodobne mednarodnopravne skupnosti, na katerih le-ta temelji in v okviru katerih deluje. Načela in pravice, ki iz nje izhajajo, so kogentne, zavezujoče narave s splošnim učinkom.

Evropska unija, njene članice in institucije, na katere se sklicujete, pa so pri svojem delovanju zavezane k doslednemu spoštovanju in razvoju mednarodnega prava, še zlasti k spoštovanju načel Ustanovne listine Organizacije združenih narodov (5. odstavek člena 3 Pogodbe o Evropski uniji).

Evropska unija, njene institucije in države članice morajo spoštovati nacionalno identiteto držav članic, ki je neločljivo povezana z njihovimi temeljnimi političnimi in ustavnimi strukturami, ter temeljne državne funkcije, zlasti zagotavljanje ozemeljske celovitosti, vzdrževanje javnega reda in varovanje nacionalne varnosti (2. odstavek člena 4 Pogodbe o Evropski uniji), in se kot takšne ne morejo neposredno vmešavati v notranje politično dogajanje in ustavno ureditev oziroma organiziranost držav članic, razen če bi bilo ravnanje katere izmed držav članic v nasprotju s temeljnimi vrednotami in pravicami, na katerih Unija temelji (člen 7 Pogodbe o Evropski uniji).

Glede na izpostavljeno, Evropska komisija, v nasprotju s tem, kar predlagate, nima pravne podlage, na osnovi katere bi lahko predlagala vzpostavitev pravnih okvirjev za samoodločbo narodov. Posledično razprave o samoodločbi narodov ostajajo na ravni Organizacije združenih narodov kot pristojnem forumu za tozadevno tematiko.

Priloge:

Komentarji