Pozabljeno geslo? Registracija
Predlagam vladi

Odziv pristojnega organa

  naslednji ⟩     ⟨ prejšnji  

Električni avtomobil v bloku

4926 OGLEDOV 7 KOMENTARJEV

Pozdravljeni,

Živim v večstanovanjki stavbi in razmišljam o nakupu električnega avtomobila. Razvoj le teh je tak, da bi s takim avtomobilom lahko opravil 99% vseh voženj.

Težava se pojavi pri potrebi po polnjenju tega avtmobila. Najbolje bi bilo če bi lahko le tega polnil čez noč doma na svojem parkirnem prostoru. Na ta načein se mi navada uporabljanja vozil ne bi spremenila.

Za postavitev lastne električne polnilnice na svojem parkirnem mestu potrebujem 100% soglasje vseh lastnikov bloka saj bi del napeljave med mojo varovalko in parkirnim mestom, potekal po skupnih prostorih. Vsi lastniki ki sem jih uspel dobiti so mi dali soglasje na ta način sem zbral 90% vseh potrebnih soglasij.

Ostalih 10% soglasij ne morem dobiti. Razlog ni v tem, da si lastniki nočejo dati soglasja temveč v tem da so npr. v tujini, je stanovanje v postopku dedoavnja, ipd. Preprosto po več mesecih poizkušanja priti v stik z vsemi mi to ni uspelo.

Moj predlog je, da se glede postavitve lastnih električnih polnilnic stanovanjski zakonik ali mogoče kateri drugi predpis uredi na ta način, da bi postavitev lastne električne polnilne postaje za lastne potrebe možna z bistveno nižjim deležem soglasij ali celo brez soglasja seveda na ta način da zadevo uredi strokovna oseba. V mojem primeru bi postopek potekal tako:

1) Lastnik parkirnega prostora ali električnega avtmoobila dostavi vtičnico za polnenje

2) vzdrževalec električnih instalacij v naselju izvede napeljavo

3) predstavnik elektro distributerja pregleda priključitev napeljave na odjemno mesto

17 glasov
1 glas
Kvorum vsaj 11 glasov ZA
AVTOR E Elektricni 1 predlog
STANJE
  • PREDLOG POSLAN
  • KONEC OBRAVNAVE
  • ODGOVOR

Odgovor


28.12.2017

Odziv Ministrstva za okolje in prostor

Iz predloga je razbrati, da je omenjeno parkirno mesto v privatni lasti. Če to drži in je večstanovanjska stavba v etažni lastnini, predstavlja omenjeno parkirno mesto bodisi posamezni del bodisi individualni prostor, ki pripada posameznemu delu.

SZ-1 v 15. členu (izvedbena dela v posameznem delu) določa, da sme etažni lastnik brez soglasja ostalih etažnih lastnikov opraviti vzdrževalna dela, spremembe in izboljšave (izvedbena dela) v svojem posameznem delu, če to ne pomeni poslabšanja za kakšen drug posamezni del ali skupne dele večstanovanjske stavbe in ne spreminja zunanjega videza večstanovanjske stavbe. Kadar izvedbena dela v posameznem delu pomenijo tudi poseg v skupne dele, etažni lastnik ne sme pričeti z izvajanjem del brez soglasja etažnih lastnikov, ki imajo več kot polovico solastniških deležev na teh skupnih delih; dela morajo biti opravljena v skladu s predpisi o graditvi objektov, med izvajanjem del pa mora etažni lastnik omogočiti strokovni nadzor. Upravnik ali katerikoli etažni lastnik lahko zahteva, da se preneha z izvajanjem del ali da se odstranijo spremembe, ki so nastale v nasprotju z določbami prejšnjih odstavkov.

Na podlagi zgoraj navedenih določb in informacij, ki smo jih uspeli razbrati iz pobude z vidika določb SZ-1 ne vidimo razloga, zakaj bi omenjeni pobudnik potreboval za postavitev lastne električne polnilnice soglasje vseh etažnih lastnikov (100%).

Komentarji